logo yeni

calisanlar2 copy

ADALET BAKANLIĞI ŞOFÖR ALIM İLANI

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

adaletİLAN Adalet Bakanlığından

1) Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere;

EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 61 kadrolu şoför, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar ),

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma

günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

a) Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

a) 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00'da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

ç) Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

d) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

e) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 liste aşağıda gösterilmiştir. Duyurulur.

NOT :

1) Kadrolu şoförlük için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci), teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.

2) Kadrolu şoförlük sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

EK-1: Şoför unvanı için sınav izni verilen yerler

EK-2: Başvuru formu

EK-1

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 61 KADROLU ŞOFÖR İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

Atanacağı Adalet Komisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal

Verilen İzin

Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Adana Adli Yargı

Merkez

Adana Adliyesi

1

TOPLAM

1

Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Akşehir Adli Yargı

Merkez

Akşehir Adliyesi

1

TOPLAM

1

Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Antalya Adli Yargı

Merkez

Antalya Adliyesi

2

TOPLAM

2

Ardahan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Ardahan Adli Yargı

Merkez

Ardahan Adliyesi

1

TOPLAM

1

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bakırköy Adli Yargı

Merkez

Bakırköy Adliyesi

 

Mülhakat

Büyükçekmece Adliyesi

1

TOPLAM

4

Bandırma Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bandırma Adli Yargı

Merkez

Bandırma Adliyesi

1

Mülhakat

Gönen(Balıkesir) Adliyesi

1

TOPLAM

 

Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bartın Adli Yargı

Merkez

Bartın Adliyesi

1

Mülhakat

Amasra Adliyesi

1

TOPLAM

 

Bilecik Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bilecik Adli Yargı

Merkez

Bilecik Adliyesi

1

TOPLAM

1

Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bolvadin Adli Yargı

Merkez

Bolvadin Adliyesi

1

TOPLAM

1

Boyabat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Boyabat Adli Yargı

Merkez

Boyabat Adliyesi

1

TOPLAM

1

Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Burdur Adli Yargı

Mülhakat

Bucak Adliyesi

1

TOPLAM

1

Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Burhaniye Adli Yargı

Merkez

Burhaniye Adliyesi

1

Mülhakat

Edremit Adliyesi

1

TOPLAM

 

Ceyhan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Ceyhan Adli Yargı

Merkez

Ceyhan Adliyesi

1

TOPLAM

1

Cizre Adli Yargı İlk Derece

Cizre Adli Yargı

Merkez

Cizre Adliyesi

1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.