logo yeni

calisanlar2 copy

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALIM İLANI

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

jandarmaDUYURU

KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 1. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla (33) memur alınacaktır.

 

 

 

2..ALINACAK MEMUR KADROLARI :

S.NO.

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

TERCİH EDİLECEK İLLER

ALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

ALINACAK

TOPLAM

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

BAŞVURULACAK ÖĞRENİM DÜZEYİ

CİNSİYETİ

1

GİHS

GÜVENLİK

GÖREVLİSİ

12/13

ANKARA

1

1

2014 KPSS KPSSP94 (EN AZ 60 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir A lanınd an Mezun Olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Özel Gövenlik Sertifikası (Silahlı) Sahibi Olmak

ORTAÖĞRETİM

K

2

GİHS

UZMAN (1)

9

ANKARA

3

3

2014 KPSS KPSSP3

(EN AZ 60 PUAN)

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği,

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

Avru pa B i rl iği İlişkileri,

Kamu Yönetimi

Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Son beş yılda YDS (İngilizce)'den en az 70 puan almış olmak

LİSANS

E/K

3

GİHS

UZMAN (2)

9

ANKARA

1

1

2014 KPSS KPSSP3

(EN AZ 60 PUAN)

İktisat, İşletme, Maliye,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programlarının B i r i nden M e z un Olmak. Son beş yılda YDS (İngilizce)'den en az 70 puan almış olmak.

LİSANS

E/K

4

GİHS

UZMAN (3)

9

ANKARA

1

1

2014 KPSS KPSSP3

(EN AZ 60 PUAN)

Sanat Tarihi ve Müzecilik, Sanat Tarihi, Tarih,

Tarih Öğretmenliği,

Arkeoloji,

A r k e o loji v e Sanat Tarihi,

Tarih Öncesi Arkeolojisi Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

5

GİHS

UZMAN (4)

9

ANKARA

3

8

2014 KPSS KPSSP3

(EN AZ 60 PUAN)

Hukuk Lisans Programından Mezu n O l mak.

LİSANS

E/K

BALIKESİR

1

ESKİŞEHİR

1

HATAY

1

İSTANBUL

1

İZMİR

1

6

GİHS

ZABIT KATİBİ

10

ANKARA

3

4

2014 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Adalet Önlisans Programından v e y a A d alet Meslek Yüksekokulu Programından Mezun Olmak.

ÖN LİSANS

E/K

VAN

1

7

GİHS

MATBAACI

10

ANKARA

2

2

2014 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Matbaacılık, Matbaacılık ve B a skı Teknikleri Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖN LİSANS

E

8

SHS

PSİKOLOG

8

BATMAN

1

6

2014 KPSS KPSSP3

(EN AZ 60 PUAN)

Psikoloji Lisans Programından Mezu n O l mak.

LİSANS

E/K

DİYARBAKIR

1

ERZURUM

1

SAMSUN

1

ŞANLIURFA

1

TUNCELİ

1

 

 

S.NO.

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

TERCİH EDİLECEK İLLER

ALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

ALINACAK

TOPLAM

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

BAŞVURULACAK ÖĞRENİM DÜZEYİ

CİNSİYETİ

9

THS

İSTATİSTİKÇİ

8

ANKARA

1

2

2014 KPSS KPSSP3

(EN AZ 60 PUAN)

İstatistik Lisans Programından Mezu n O l mak.

LİSANS

E/K

İSTANBUL

1

10

THS

TEKNİKER (1)

9

ANKARA

2

2

2014 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

G raf i k v eya Grafik Tasarım Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

11

THS

TEKNİKER (2)

9

ANKARA (2)

2

2

2014 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, B ilg i s ayar Teknolojisi ve Programlama,

Bilgisayar Programlama Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

12

YHS

AŞÇI

12/13

ÇANAKKALE

1

1

2014 KPSS KPSSP94 (EN AZ 60 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının; Aşçılık veya Mutfak Alanından Mezun O i m a k ya da Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının; Herhangi Bir Alanından Mezun Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşcılık Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

TOPLAM

33

33

 

 

3.BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER :

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b.2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2014 KPSS) girmiş olmak ve unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

c.Başvuru işlemlerinde;

1.Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP3 puan türü,

2.ÖN LİSANS mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türü,

3. Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.

ç. İlân edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2014 KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamaları ve 2014 KPSS'ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmaları gerekmektedir.

d.Merkezi sınava (2014 KPSS) giriş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

e.Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

f.Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g.Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

ğ. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

h.Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

4.BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

ADAYLAR SADECE BİR UNVANDA BAŞVURU YAPABİLECEKLERDİR.

a.Başvuru Tarihi: Başvurular, 23 Aralık 2014 tarihinde saat:09.00'da başlayarak, 09 Ocak 2015 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde, sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır.

b.Başvuru Yeri: Başvurular, Jandarma Genel Komutanlığının www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, 23 Aralık 2014 - 09 Ocak 2015 tarihleri arasında sadece internet ortamında yapılacaktır.

c.Başvuru Sonuçlarının Duyurulması: Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi, sınav günleri ve saatleri, 15 Ocak 2015 tarihinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

ç. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri: Sınav/Sınavlar, 19 - 23 Ocak 2015 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Korg.Naci TINAZ Jandarma Kışlası (Anıttepe/ANKARA) (Polis Akademisi yanı, Bakanlıklar PTT karşısındaki merdivenlerden çıkılacak) 'nda yapılacaktır.

d.Yanlış/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan, mülakat öncesinde yapılan belge kontrolünde, ilan edilen şartları taşımadığı tespit edilen veya vazgeçen/katılmayan adaylar nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda, gerek duyulması hâlinde, en yüksek puanlıdan başlayarak sıradaki adaylar, sırayla telefon ile çağrılabilecek, adaylar belirlenen ve kendilerine bildirilecek tarihlerde sınava alınabileceklerdir. İnternette yayınlanan sıralarına göre çağrılması muhtemel olan adayların, internette bildirdikleri telefon numaralarından arandıklarında kendilerine ulaşılabilmesi önemli olup, adaylar bu konuda gerekli tedbirleri alacaklardır.

5.UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR:

a.Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 19-23 Ocak 2015 tarihlerinde, Korg.Naci TINAZ Jandarma Kışlası (Anıttepe/ANKARA) adresinde saat 08.30'da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine almabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00'da hazır bulunacaktır. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi ve sınav günleri en geç 15 Ocak 2015 tarihinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacak ve ayrıca yazı, posta, telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tâbi tutulmaları mümkün değildir.

b.Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.

6.UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKATA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGE ve MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek getireceklerdir:

a.Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları, unvanların karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışında öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi eklenecektir).

b.Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi , aslı adayların yanında bulunacaktır.

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2014 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ç. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, geçerliliği devam eden YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilebilecektir.)

d.Müracaat edeceği unvana ait istenen ve ilgili makamlarca verilmiş, Aşçı Ustalık-Kalfalık Belgesi ve Güvenlik Sertifikası gibi belgelerin noterden onaylı suretleri,

e.Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez).

f.Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

g.İkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak).

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (Bu kapsamda başvuruda bulunan adayların, almış oldukları KPSS sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.) Bu belge; şehit veya gazinin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarının şehit/gazi şube müdürlüklerinden alınacaktır. Şehit/gazi kartı veya başka herhangi bir belge kabul edilmeyecektir.

h.Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

ı. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş,

i.Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların yukarıda belirtilen malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri, uygun olacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR:

a.Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b.İnternet ortamında başvuru yapmadan önce açıktan sivil memur alımına ilişkin yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

c.Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü ve puanı,YDS puanı, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu v.b.) mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Bu kişiler için, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun, düzeltilmiş 525 sayılı Bilişim Suçlarını kapsayan 5 nci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı haklarında yasal işlem başlatılacak, ilan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Değerlendirme sonuçları, asıl ve yedek olarak en geç 20 gün içinde internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) duyurulacak, ayrıca adaylara yazılı olarak tebligat yapılmayacak ve başarılı olsun olmasın hiçbir adayın başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

d.Sivil memur temin faaliyet takvimi, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen İnternet'ten takip ediniz.

e. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

NOT: Kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri ile yeri, J.Gn.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

İRTİBAT NUMARALARI : 0312 456 36 34 - 456 36 35 - 456 36 36 - 456 36 26 - 456 36 23

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.