logo yeni

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETÇİ (NAKLEN) ALIM İLANI

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

gap-kalkinma-idaresiT.C.

KALKINMA BAKANLIĞI

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca, Başkanlığımıza aşağıda bölümleri ve kadro dereceleri belirtilen İki (2) adet İÇ DENETÇİ (NAKLEN) alınacaktır.

UNVANI

BÖLÜM

KADRO

DERECESİ

ADET

İÇ DENETÇİ

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

1

1

İÇ DENETÇİ

Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama programları bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

3

1

I- GENEL ŞARTLAR:

-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

-Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşımak.

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci maddesinde belirtilen yabancı dil şartını taşımak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın yayımlandığı 10/10/2014 tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Başkanlığımıza kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.gap.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Kalite Sis temleri Genel Koordinatörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Özgeçmiş

-Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

-Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Askerlik görevini tamamlamış olanlar terhis belgesi ibraz edeceklerdir.)

-Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

-Yabancı dil belgesi

-Hizmet belgesi ve iç denetçi kadrosunda görev yaptığına dair yazı.

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

-Sağlık raporu

Adres: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Akbayır Mahallesi 104. Cadde 1155. Sokak No :2

Karaköprü/ŞANLIURFA

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.