logo yeni

calisanlar2 copy

SELÇUKLU BELEDİYESİ MEMUR ALIM İLANI (20-8-2019)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

konya selcukluSELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

 

 

Sıra No

 

Kadro Unvanı

 

Hizmet Sınıfı

 

Kadro Derecesi

 

Kadro Adedi

 

Niteliği

 

Cinsiyeti

 

KPSS

Puan Türü

 

KPSS Puanı

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

Zabıta Memuru

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

5

 

Yerel Yönetimler, Adalet ve Halkla ilişkiler

alanında

eğitim veren ön lisans programından mezun

olmak.

 

 

 

 

 

Erkek

 

 

 

 

 

P93

 

 

 

 

 

En Az 75 Puan

 

 

 

 

02

 

 

 

Zabıta Memuru

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

9

 

 

 

 

5

Mühendislik Eğitimi veren bölümler dışında Herhangi bir lisans

programından mezun olmak.

 

 

 

 

Erkek

 

 

 

 

P3

 

 

 

 

En Az 80 Puan

1- BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Selçuklu Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
-Türk vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

a. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 75, P3 puan türünden en az 80 almış olmak.
b. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri Başvuru esnasında İşyeri hekimimiz tarafından Belediyemizce yapılacaktır.)
c. Başvurunun yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. (20.08.1989 Tarihinden Sonra Doğmuş Olmak)

d.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

e.En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak,

2- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan temin edilebilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

d) KPSS sonuç belgesinin barkodlu internet çıktısı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan temin edilebilecektir.)

f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, İbraz etmeleri gerekmektedir.

3- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 20.08.2019 gününden 26.08.2019 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde (boy kilo ölçümleri uymadığı halde başvuru yapanlar) belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurusu kabul edilenlerin listesi, sıralama sonucu Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

4- DİĞER HUSUSLAR

Başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.
İlan Olunur.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.