logo yeni

calisanlar2 copy

MARDİN NUSAYBİN BELEDİYESİ MEMUR DÜZELTME İLANI (14-1-2019)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

belediye baskanligiNUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLE İLGİLİ OLARAK YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAN ÜZERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TETKİK İNCELEME NETİCESİNDE MEMUR ALIM İLANIMIZDA GÖRMÜŞ OLDUĞU EKSİK VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ TALİMATLARI ÜZERİNE YAPILAN DÜZELTME İLANIDIR.

Mardin ili, Nusaybin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadro açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İLANIN ESKİ HALİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

SIRA NO SINIFI
KADRO UNVANI
KADRO DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYET KPSS TÜRÜ KPSS PUANI

1
GİH VHKİ 7-9 3 Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.
M.E.B.’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan

14

GİH
Memur 9 1 Adalet Önlisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
15 GİH Zabıta 7 3 Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
16 GİH Zabıta 7 1 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın KPSS
P94
En az 55
Puan
18 GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 Herhangi bir Lisans Programından Mezun olmak.
M.E.B.’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
Erkek/Kadın KPSS
P3
En az 55
Puan

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

c) Zabıta Memuru kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.
d) 16 (Onaltı) sıra numaralı zabıta memuru kadrosu için başvuracak adaylar için zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
e) 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

8. 16 (Onaltı) sıra numaralı zabıta memuru kadrosu için başvuracak adaylar için istenilen sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
9. 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.' den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 11/01/2019 den 04/02/2019 günü saat 17.00′ a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Zabıta memuru kadrosu için başvurular şahsen yapılacaktır.

 • Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 08/02/2019 tarihinde belediyemiz www.nusaybin.bel.tr adresinden ilan edilecektir,

 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

 • Sınav, Nusaybin Belediyesi Meclis Toplantı salonunda

 • 18/02/2019 Saat 10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 • Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

  • Sıra No 01-03 (dahil) kadar 18/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

  • Sıra No 04-08 (dahil) kadar 19/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

  • Sıra No 09-13 (dahil) kadar 20/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

  • Sıra No 14-16 (dahil) kadar 21/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

  • Sıra No 17-19 (dahil) kadar 22/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.