logo yeni

calisanlar2 copy

ÇİÇEKDAĞI BELEDİYESİ MEMUR ALIM İLANI (22-12-2018)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

kirsehir cicekdagiÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Kanunun 43. Maddesi hükümlerine göre aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, öğrenim  durumu belirtilen kadroya 1 ( bir) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

UNVANI

ADEDİ

SINIFI

EĞİTİM DURUMU

TEKNİKER

1

T.H.

2 Yıllık inşaat Teknikerliği

Sınav Tarihi:

Sınav sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup sözlü sınav 28.12,2018 tarihinde saat 14:00' te Çiçekdağı Belediyesi Toplantı Salonu' nda gerçekleştirilecektir. Sınav Sonuçları bilgi @ cicekdagi.bel.tr adresinden yayınlanacaktır.

Sözlü sınavda adayların mesleki tecrübe, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu göz önünde bulundurulacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
6. Son 5 yıldır Çiçekdağı ilçesinde ikamet ediyor olmak.
7. İnşaat teknikerliği konusunda en az 4 yıl deneyim sahibi olmak.

Başvuru Şekli :

Başvurular 25/12/2018 tarihinde başlayacak olup adayların 27/12/2018 tarihi saat 16:00'ya kadar Çiçekdağı Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında istenen Belgeler:

1- Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.
4- Sağlık Raporu
5- 6 Adet vesikalık resim.
6- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge 
7- Adli Sicil Belgesi
8- ikametgâh Belgesi

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.