logo yeni

calisanlar2 copy

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AVUKAT ALIM İLANI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

kastamonu univKastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye elektronik ağ sitemizin www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

MÜRACAAT ŞARTLARI

MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen

 genel şartları taşımak,

2. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan

 türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim

 Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Son müracaat tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1.  Müracaat Formu, (www.kastamonu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web

2. sitesinden temin edilebilecektir.)

3.  Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış

4. olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

5.  Üç adet vesikalık fotoğraf,

6.  KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

7.  Özgeçmiş (varsa deneyimi belgelendirmek amacıyla ilgili barodan ya da SGK dan

8. alınacak resmi belge)

9.  Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

   

SINAV KONULARI

MÜRACAAT YERİ VE ŞEKLİ

·   Anayasa Hukuku

·   Medeni Hukuk

·   Borçlar Hukuku

·   Ticaret Hukuku

·   Medeni Usul Hukuku

·   İcra ve İflas Hukuku

·   İdare Hukuku

·   İdari Yargılama Hukuku

·   Ceza Hukuku

·   Ceza Usul Hukuku

·   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

·   2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına

yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Kuzeykent Külliyesi Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Salonu /

16.07.2018 - Saat 14:00

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

11.06.2018

İLAN SON MÜRACAAT TARİHİ

25.06.2018

MÜRACAAT DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

02.07.2018

SÖZLÜ SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

24.07.2018

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

6

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.