logo yeni

BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜŞAVİRLİĞİ İLE ATAŞELİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (12-2016)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

bilim sanayi tek.C.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL İÇİN YAPILACAK MESLEKİ YETERLİLİK SINAV İLANI

1. GENEL ESASLAR

Aşağıda belirtilen Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Ataşeliğine ait kadrolar için, 28/07/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. 

        Görev
Kadro Adı Kadro Sayısı Bağlı Bulunduğu Dış Temsilcilik Görev Yeri Yerinin Resmi Dili
Bilim ve Teknoloji Müşaviri 1 Türkiye Cumhuriyeti Vaşington BE ABD İngilizce
Bilim ve Teknoloji Müşaviri 1 Türkiye Cumhuriyeti Berlin BE Almanya Almanca
Bilim ve Teknoloji Müşaviri 1 Türkiye Cumhuriyeti Tokyo BE Japonya Japonca
Bilim ve Teknoloji Ataşesi 1 Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles BK ABD İngilizce

2. BAŞVURACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR 2.1. Genel Şartlar

Başvuranların;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde öngörülen genel şartları taşıması,
 2. En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olması,
 3. Yabancı dil bilmesi,
 4. Meslekî yeterlilik sınavında başarılı olması,
  1. Kamuda en az 3 (üç) yıl görev yapmış olması veya kamuda 3 yıldan az görev yapmış olmaları halindekendi mesleki alanında doktora yapmış olması,
 5. Aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olması gereklidir.

2.2. Yabancı Dil Şartı 

2.2.1. 06 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS); Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Ataşeliği kadroları için İngilizce dilinde, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için ise öncelik Almanca olmak üzere Almanca veya İngilizce dilinde, Tokyo Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için öncelik Japonca olmak üzere Japonca veya İngilizce dilinde en az 80 (seksen) puan alınması veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından yukarıda belirtilen puana eşdeğer puan alınması gerekmektedir. 

2.2.2. İngilizce, Almanca veya Japonca dilinin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlarda yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesine sahip olma şartı aranmaz. 

3. BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Başvurular, Bakanlık internet sitesi "" adresinde yayımlanan, "Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Bilim ve Teknoloji Ataşeliği Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle 16 Ocak 2017 tarihi saat 'a kadar elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) ve geçerli yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.
 2. Adaylar, sınav kadrolarından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.
 3. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile Bakanlık internet sitesi "" adresinde yayımlanan "Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Bilim ve Teknoloji Ataşeliği Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Adaylar, Mesleki Yeterlilik Sınavının yeri, tarihi, şekli ve başvurusunun kabul edilip edilmediğini kullanıcı adı ve şifresi ile Bakanlık internet sitesinden öğreneceklerdir. 

4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 

Mesleki Yeterlilik Sınavı, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi hükmü gereğince, başvuru sayısının 100'ü (yüz) aşması halinde yazılı ve sözlü olarak, aşmaması halinde ise sadece sözlü olarak gerçekleştirilecektir.

5. SINAV KONULARI

ç) Genel kültür 10 10
d) Uluslararası ilişkiler ve kuruluşlar 15 15
e) Vaşington Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Los Angeles Başkonsolosluğu bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Ataşeliği kadroları için sözlü sınavda; a, b, c, ç ve d maddelerinde belirtilen konularda İngilizce dilinde, Berlin Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için Almanca öncelikli olmak üzere Almanca veya İngilizce dillerinde, Tokyo Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için ise Japonca öncelikli olmak üzere Japonca veya İngilizce dillerinde 5 (beş) dakikalık anlatım    
Yazılı sınav yapılması durumunda ise verilecek olan bir konu hakkında; Vaşington Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Los Angeles Başkonsolosluğu bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Ataşeliği kadroları için İngilizce dilinde, Berlin Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için Almanca öncelikli olmak üzere Almanca veya İngilizce dillerinde, Tokyo Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için ise Japonca öncelikli olmak üzere Japonca veya İngilizce dillerinde kompozisyon yazılması 15 15

6. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Duyurulan sınav kadroları bazında, başvuran aday sayısının 100'den (yüz) az olması durumunda, Mesleki Yeterlilik Sınavı sözlü olarak tek aşamada gerçekleştirilecektir. Sınavda, adayların sınav konuları ile birlikte atanacakları görevin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.
 2. Sınava başvuran aday sayısının açılan sınav kadroları bazında 100'den (yüz) fazla olması halinde ise Mesleki Yeterlilik Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınav yukarıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın başarı puanını oluşturacakır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her iki sınav sonucunun aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır. Açılan sınav kadroları bazında başarı puanı en yüksek puan alan adaydan başlanarak nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda her bir sınav kadrosu için 1 (bir) asil aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu, ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirleme hakkını saklı tutar.

7. SINAV SONUCUNUN İLANI 

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Bakanlık internet sitesinde "www.sanayi.gov.tr" duyurulacaktır. Adaylara, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. Sınavla ilgili olarak; (0312) 201 57 15, (0312) 201 57 22 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.