logo yeni

calisanlar2 copy

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (12-2016)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

erzurum teknik uniErzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.erzurum.edu.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

BAŞVURUYA VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

BAŞVURU ŞARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) Puan almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

5 - Avukat olarak en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

1 - Üniversitemiz web sitesinde yer alan Başvuru Formu bilgisayar üzerinden doldurularak çıktısı alınıp imzalanacak,

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş,

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği,

* - Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilir.

* - Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurum tarafından onaylı olması gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular şahsen veya posta yoluyla; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası Kat: 2 Havaalanı Yolu Üzeri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
SINAV KONULARI
YAZILI SINAV KONULARI SÖZLÜ SINAV KONULARI

* Anayasa Hukuku

* Medeni Hukuk

* Borçlar Hukuku

* Ticaret Hukuku

* Medeni Usul Hukuku

* İcra ve İflas Hukuku

* İdare Hukuku

* İdari Yargılama Hukuku

* Ceza Hukuku

* Ceza Usul Hukuku

* İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

* 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar

* Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

* Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

* Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

* Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

* Genel yetenek ve genel kültürü,

* Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

* 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar

KADRO BİLGİLERİ
Unvan Sınıf Adet Derece
Avukat AH 1 6
SINAV TAKVİMİ
İlan ve Başvuru Başlangıç Tarihi 14.12.2016 Son Başvuru Tarihi 28.12.2017
Yazılı Sınava İlişkin Bilgiler

Erzurum Teknik Üniversitesi İİBF Derslikleri

16.01.2017 Saat: 09.00

Sözlü Sınava İlişkin Bilgiler

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu

30.01.2017 Saat: 09.00

 

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları www.erzurum.edu.tr web adresinden yayınlanacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10950/1-1

—————

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR İLANI)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adaylardan profesör kadrolarına başvuracakların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, (4) dört adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Lazerler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Profesör 1 1 Mikrokanallarda ısı transferi ve nanoakışkanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.