logo yeni

calisanlar2 copy

YARGITAY NAKLEN MÜHENDİS ALIM İLANI (8-2016)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

yargitayYARGITAY BAŞKANLIĞINDAN

NAKİL YOLUYLA MÜHENDİS ALIMI İLANI

Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi gereğince kurumlar arası nakil yoluyla aşağıda unvanı, sayısı, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara mühendis alımı yapılacaktır.

Alınacak Kadro Kadro Derecesi Adet
İnşaat Mühendisi 5 1
Elektrik - Elektronik Mühendisi 5 2
Makine Mühendisi 5 2
Toplam 5

I- BAŞVURU ŞARTLARI ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1. Halen Kamu Kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında mühendis kadrosunda çalışıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

3. 45 yaşını doldurmamış olmak.

4. Hakkında halen süren veya aleyhine sonuçlanmış idari veya adli soruşturma bulunmamak.

5. Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; İnşaat, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.

6. İnşaat, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisi olarak en az 3 yıl deneyimi olmak (mesleği ile ilgili çalışan süreler belgelenecek.)

II- BAŞVURU USULÜ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Yargıtay Ek Bina (Vekaletler Caddesi No:1 Kızılay Çankaya/Ankara) adresine yapacaklardır.

III- BAŞVURU TARİHİ:

1- Başvurular 26/08/2016 Cuma günü başlayıp, 05/09/2016 Pazartesi günü saat 17.00’de sona

erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai

bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Naklen Atanma Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmişi

3- Hizmet Çizelgesi

4- Diploma Fotokopisi

5- Bir adet vesikalık fotoğraf

V- PERSONEL SEÇİMİ

1- Başvurular; kontenjan, kadro sayısı ve kadro derecesi ile atamaya ilişkin diğer nitelikler açısından incelenecek ve tercih sebebi olan durumlar veya başvuru sırası esas alınarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday personel seçimine çağrılacaktır.

2- Personel seçimine katılmaya hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara tebliğ edilecektir.

3- Mühendis kadrolarına atanacak personelin seçimi; Başkanlığımız bünyesinde oluşturulacak Komisyon tarafından, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, mesleki bilgisi dikkate alınarak 21-22/09/2016 tarihinde yapılacaktır.

VI- İLETİŞİM

Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü

Vekaletler Caddesi No: 1 Çankaya / Ankara

Telefon : ( 0312 ) 416 02 81 - 82 Fax: ( 0312) 416 02 90

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.