logo yeni

calisanlar2 copy

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVUKATLIK GİRİŞ SINAV İLANI (4-2016)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

erzurum teknik uniERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.erzurum.edu.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

BAŞVURUYA VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

BAŞVURU ŞARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (Yetmiş) Puan almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

5 - Avukat olarak en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

1 - Üniversitemiz web sitesinde yer alan Başvuru Formu bilgisayar üzerinden doldurularak çıktısı alınıp imzalanacak,

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3         3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş,

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği,

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurum tarafından onaylı olması gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
SINAV KONULARI
YAZILI SINAV KONULARI SÖZLÜ SINAV KONULARI

* - Anayasa Hukuku

* - Medeni Hukuk

* - Borçlar Hukuku

* - Ticaret Hukuku

* - Medeni Usul Hukuku

* - İcra ve İflas Hukuku

* - İdare Hukuku

* - İdari Yargılama Hukuku

* - Ceza Hukuku

* - Ceza Usul Hukuku

* - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

* - Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

* - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

* - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

* - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

* - Genel yetenek ve genel kültürü,

* - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

KADRO BİLGİLERİ
Unvan Sınıf Adet Derece
Avukat AH 1 6
SINAV TAKVİMİ
İlan ve Başvuru Başlangıç Tarihi 07/04/2016 Son Başvuru Tarihi 22/04/2016
Yazılı Sınava İlişkin Bilgiler

Erzurum Teknik Üniversitesi

İ.İ.B.F. Yüksek Lisans Dersliği

11/05/2016 Saat: 09.00

Sözlü Sınava İlişkin Bilgiler

Erzurum Teknik Üniversitesi

Rektörlük Toplantı Salonu

(Çat Yolu Üzeri)

23/05/2016 Saat: 09.00

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları www.erzurum.edu.tr web adresinden yayınlanacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.