logo yeni

calisanlar2 copy

BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜŞAVİRİ VE ATAŞESİ İLANI (2-2016)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

bilim sanayi tekT.C.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK

PERSONEL İÇİN YAPILACAK MESLEKİ YETERLİLİK SINAV İLANI

1. GENEL ESASLAR

Aşağıda belirtilen Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Ataşeliğine ait kadrolar için, 28/07/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Kadro Adı

Kadro

Sayısı

Bağlı Bulunduğu Dış Temsilcilik Görev Yeri

Görev

Yerinin

Resmi

Dili

Bilim ve Teknoloji Müşaviri 1 Türkiye Cumhuriyeti Vaşington BE ABD İngilizce
Bilim ve Teknoloji Müşaviri 1 Türkiye Cumhuriyeti Berlin BE Almanya Almanca
Bilim ve Teknoloji Ataşesi 1 Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles BK Los Angeles İngilizce

2. BAŞVURACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

2.1. Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

c) Yabancı dil bilmek,

d) Meslekî yeterlilik sınavında başarılı olmak,

e) Kamuda en az 3 (üç) yıl görev yapmış veya kendi mesleki alanında doktor unvanını almış olmak,

f) Aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

2.2. Yabancı Dil Şartı

2.2.1. Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Ataşeliği kadroları için İngilizce dilinden, Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için ise öncelik Almanca olmak üzere İngilizce ve Fransızca dillerinden birinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 (seksen) puan alınması veya buna denk kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

25/02/2013 tarihinden itibaren alınan yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesi kabul edilecektir.

2.2.2. İngilizce veya Almanca dilinin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlarda yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesine sahip olma şartı aranmaz.

3. BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

3.1. Duyuruda belirlenen şartları taşıyan adaylarca yapılacak başvurular, 26/02/2016 günü saat 23:59’a kadar Bakanlık internet sitesi “www.sanayi.gov.tr” adresinde yayımlanan, “Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Bilim ve Teknoloji Ataşeliği Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) ve geçerli yabancı dil bilgisi seviye tespit belgesini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

3.2. Adaylar, sınav kadrolarından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.

3.3. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile Bakanlık internet sitesi “www.sanayi.gov.tr” adresinde yayımlanan “Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Bilim ve Teknoloji Ataşeliği Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.4. Adaylar kullanıcı adı ve şifresi ile Mesleki Yeterlilik Sınavının yeri, tarihi ve şekli ile başvurusunun kabul edilip edilmediğini, Bakanlık internet sitesinden öğreneceklerdir.

4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI

Mesleki Yeterlilik Sınavı, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesi hükmü gereğince, başvuru sayısının 100’ü (yüz) aşması halinde; yazılı ve sözlü olarak, aşmaması halinde ise sadece sözlü olarak gerçekleştirilecektir.

5. SINAV KONULARI

Sınav türleri, konuları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sınav Konu Başlıkları Ağırlık Katsayıları
Yazılı (%) Sözlü(%)
a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji alanında Türkiye ile görevlendirilecek ülke arasındaki ilişkiler 20 20

b) Bilim, Teknoloji, Arge ve Yenilik Politikaları (Türkiye ve

görevlendirilecek ülkelerde uygulanan)

20 20
c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev 20 20

 

ve faaliyetleri
ç) Genel Kültür 10 10
d) Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar 15 15

e)

-Vaşington Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Los Angeles Başkonsolosluğu bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Ataşeliği kadroları için sözlü sınavda; a, b, c, ç ve d maddelerinde belirtilen konularda İngilizce, Berlin Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için ise Almanca öncelikli olmak üzere İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde, 5 (beş) dakikalık anlatım.

Yazılı sınavda ise, verilecek olan bir konu hakkında, bir sayfalık kompozisyonun; Vaşington Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği ile Los Angeles Başkonsolosluğu bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Ataşeliği kadroları için İngilizce, Berlin Büyükelçiliği bünyesindeki 1 (bir) Bilim ve Teknoloji Müşavirliği kadrosu için ise Almanca öncelikli olmak üzere İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde yazılması.

15 15

6. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Duyurulan sınav kadroları bazında, başvuran aday sayısının 100’den (yüz) az olması durumunda, meslekî yeterlilik sınavı sözlü olarak tek aşamada gerçekleştirilecektir. Sınavda, adayların sınav konuları ile birlikte atanacakları görevin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.

6.2. Sınava başvuran aday sayısının açılan sınav kadroları bazında 100’den (yüz) fazla olması halinde ise, mesleki yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınav yukarıda belirlenen esaslara göre yapılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın başarı puanını oluşturmaktadır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her iki sınav sonucunun aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır. Açılan sınav kadroları bazında başarı puanı en yüksek puan alan adaydan başlanarak nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda her bir sınav kadrosu için 1 (bir) asil aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu, ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir.

7. SINAV SONUCUNUN İLANI

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır. Adaylara, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. Sınavla ilgili olarak; (0312) 201 57 08 (0312) 201 57 16

(0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.