logo yeni

calisanlar2 copy

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (12-2015)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

turkiye seker fabrikalariTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ

YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8. Derece Kadroya 6 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Özelleştirme Programında bulunan Teşekkülümüzün

Özelleştirilmesi halinde 08.10.2007 tarihinden önce Teşekkülde memur ve sözleşmeli personel olarak intisap eden ve kesintisiz olarak görevlerine devam eden adaylar dışındakilerin 4046 Sayılı Kanunun 22. Maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmamaktadır. Bu sebeple sınavı kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atanan kişilerin de Teşekkülün özelleştirilmesi halinde diğer kurumlara nakil hakkı bulunmayacak olup, adayların bu hususa dikkate almaları gerekmektedir.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) - Sınav Tarihi ve Saati : Yazılı sınav 30 Ocak 2016 tarihinde 09:30 - 16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

B) - Sınav Yeri : TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara Şeker Fabrikası Etimesgut Tesisleri Sinema Salonu

C) - Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) Sınavın yapıldığı (30 Ocak 2016) tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak

3) İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Siyasal, Hukuk Fakülteleri veya muadili yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının birinden A Grubu KPSSP 35 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 120 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 120 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 120 aday giriş sınavına alınacak olup 120. aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Sağlık durumları her türlü iklimde görev yapmaya, çeşitli yolculuk şartlarında çalışmaya elverişli olmak,

D) - Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi

Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 20 Ocak 2016 günü mesai saati sonuna kadar TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara Şeker Fabrikası Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. "TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.turkseker.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

E) - Yazılı sınavın şekli ve konuları:

Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte başlatılır. Önceden saptanan sürede bitirilir. Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Ticari ve Sınai Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analiz ve Teknikleri, Ticari Hesap ve Rasyolar)

2) İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İşletme İktisadı)

3) Hukuk ( Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra İflas Hukuku Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) ile Kamu İhale Mevzuatı.

4) Maliye (Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe ve Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları)

5) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri)

Yazılı sınavlar çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Ticari ve sınai muhasebe, iktisat, hukuk ve maliye için ayrı ayrı 40 ar soru sorulacak her soru 2.5 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yabancı dil için 20 şer (Almanca, Fransızca ve İngilizce için ayrı ayrı 20) soru sorulacak, her soru 5 puan üzerinden değerlendirilecektir.

6) Türkçe kompozisyon: Sınav adaylara komisyonunca verilecek konu hakkında metin yazılması şeklinde olacak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

F) - Değerlendirme :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar.

Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasınında 65'den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda, adayların branşları ile ilgili konulardaki bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da gözönünde bulundurulur.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda da alman notun 65'den aşağıda olmaması gerekir.

Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılabilmek için giriş sınav notu 65'den az olmamalıdır. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday Öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Genel Müdürlük tarafından tebligat yapılır.

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki başarı derecesine göre yapılır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava çağırılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihi ve yeri www.turkseker.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi www.turkseker.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adayların mail adreslerine tebligat yapılacaktır.

G) - Sınav için istenen belgeler, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru formu ile diğer ayrıntılı bilgiler www.turkseker.gov.tr adresinden T.Ş.F.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 244 29 25 ile 0312 293 44 00/2951 ve 2954 nolu telefonlarından temin edilebilir.

İlan olunur.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.