logo yeni

calisanlar2 copy

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETÇİ ALIM İLANI (12-2015)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

sirnak uniDenetçi Alım İlanı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇDENETÇİ’ alınacaktır. İLANEN DUYURULUR.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17.12 2015

Son Başvuru Tarihi : 31.12.2015

UNVANI KADRO DERECE ADET
İÇDENETÇİ 5 1

I- GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

d) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

e) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta, kargo veya dijital yolardan herhangi biriyle yapmaları gerekmektedir.

Adres : Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Şırnak

Telefon: 0486 216 82 41-1126

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla müracaat olması halinde sıralama hizmet süresi fazla olana göre değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan aday www.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan haklarını kaybeder.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Özgeçmiş

- Diploma belgesinin aslı veya noter onaylısı

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı

- Naklen atanacaklar için hizmet belgesi.

- 2 adet Fotoğraf.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.