logo yeni

calisanlar2 copy

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI İÇ DENETÇİ ALIMI İLANI (12-2015)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

kultur turizmÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

İÇ DENETÇİ ALIMI İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel Şartlar

1.  28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.  Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelemek,

3.  Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

B-Özel Şartlar

657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş, kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az 5 yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az 8 yıl çalışmış, mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen kamu iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

Unvanı

Kadro Sayısı

İç Denetçi

2

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruda İstenecek Belgeler

İş talep Formu (Form için tıklayınız.),

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Mezuniyet Belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

İç Denetçi Sertifikasının aslı, noter onaylı örneği veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

Başvuru Şekli

Başvuru  için Başkanlık web adresinden (http://www.catab.gov.tr/) temin edilerek doldurulacak İş Talep Formu ile birlikte yukarıda sayılan belgelerin 25/12/2015 tarihi mesai bitimine kadar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu Mevkii Eceabat- Çanakkale adresine şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Başkanlık evrak birimine ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

Başvurusu kabul edilen adayların görüşme gün ve saati, 30 Aralık 2015 tarihi itibariyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başkanlığımızın web adresinden ayrıca duyurulacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Yapılacak mülakata göre değerlendirme yapılacak olup sonuçları (http://www.catab.gov.tr/) adresinde ilan edilecek.

Adayların tebligat tarihinden itibaren 15 iş günü içinde, son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu ile birlikte Eceabat İlçesi  Çamburnu Mevkiindeki  Başkanlığımızın Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

IV.          İLETİŞİM

                 Yazışma adresi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

                 Çamburnu Mevkii Eceabat-Çanakkale

                 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                 Faks : 0286 814 17 30

İş talep formu için tıklayınız.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.