logo yeni

calisanlar2 copy

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETÇİ ALIM İLANI (12-2015)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

batman universitesiBATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere aşağıda adedi ve derecesi belirtilen kadrolara 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İÇ DENETÇİ alınacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 08 / 12 / 2015

Son Başvuru Tarihi : 22 / 12 / 2015

 

 

UNVANI

KADRO

DERECE

ADET
İÇ DENETÇİ 3 1
İÇ DENETÇİ 5 1

I- GENEL ve ÖZEL ŞARTLARI

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

- Naklen atanma talebinde bulunacaklar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Sadece bir kadro için başvuru yapılacaktır. Birden fazla kadroya başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuruda geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adres: Batman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez Kampüs/BATMAN 04882173560

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun iç denetçinin nitelikleri ve atanması başlıklı 65. maddesinin son fıkrası uyarınca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu www.batman.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonucun açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimini müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde adayın göreve başlaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarından vaz geçmiş sayılır.

IV- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Özgeçmiş,

- Kamu İç Denetçi Sertifikasının aslı veya noter onaylı sureti, (Ayrıca belgenin aslının ibrazı halinde Kurumumuzca tasdik edilecek sureti)

- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (Ayrıca belgenin aslının ibrazı halinde Kurumumuzca tasdik edilecek sureti)

- Naklen atanacaklar için hizmet belgesi ve iç denetçi kadrosunda görev yaptığına dair ıslak imzalı ve güncel yazı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- 2 adet fotoğraf,

- Kadroya Atanmaya İlişkin Dilekçe. İLANEN DUYURULUR

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.