logo yeni

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

kastamonu univKastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
BAŞVURU ŞARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1. Başvuru Formu, (www.kastamonu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilecektir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf,

4. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5. Özgeçmiş (varsa deneyimi belgelendirmek amacıyla ilgili barodan ya da SGK dan alınacak resmi belge)

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

•   Anayasa Hukuku

•   Medeni Hukuk

•   Borçlar Hukuku

•   Ticaret Hukuku

•   Medeni Usul Hukuku

•   İcra ve İflas Hukuku

•   İdare Hukuku

•   İdari Yargılama Hukuku

•   Ceza Hukuku

•   Ceza Usul Hukuku

•   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

•   2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ
Turizm Fakültesi Dekanlığı - 104 No’lu Derslik - 09.12.2015 - Saat 14:00
SINAV TAKVİMİ
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 09.11.2015 İLAN SON BAŞVURU TARİHİ 19.11.2015
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 27.11.2015 YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 11.12.2015
KADRO BİLGİLERİ
Unvan Sınıf Adedi Derece
Avukat AH 1 6
         

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.