logo yeni

MARDİN ARTUKLU İÇ DENETÇİ ALIM İLANI (7-2015)

Aktif . Yayınlanma Memur İlanları

mardin artuklu uniMardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden ;

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

İlan Tarihi : 27.07.2015

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere aşağıda adedi ve derecesi belirtilen kadrolara 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İç Denetçi alınacaktır.

UNVANI

KADRO

DERECE

ADET
İç Denetçi 3 1

I. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

a. 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b. İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

c. Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

d. Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

e. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

f. Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup, iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

II. BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ :

> Adayların müracaatlarını 27.07.2015-10.08.2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

> Başvuru Adresi : Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Diyarbakır Yolu Üzeri Devlet Hastanesi Yanı Artuklu / MARDİN

> Telefon : 0 482 213 40 07

III. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :

✓ Özgeçmiş

✓ Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylısı

✓ Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

✓ Fotoğraf (2 Adet)

✓ Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı ve noter onaylısı

✓ Nüfus Cüzdan Fotokopisi

✓ Naklen atanacaklar için onaylı hizmet belgesi

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :

Müracaatların ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde yapılacak mülakat neticesinde alım yapılacaktır. Değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.artuklu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama işlemleri yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.