logo yeni

calisanlar2 copy

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL İLANI (13-10-2020)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

kuzey anadolu kalkinma ajansiT.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından:
Personel alım ilanı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde (Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Kastamonu’dadır. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 5 (Beş) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlar, Bölge illerinden (Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri) Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. İç denetçi Ajans merkezi olan Kastamonu’da istihdam edilecektir.

BAŞVURU VE İŞE ALINMADA ARANAN ŞARTLAR İLE GENEL HUSUSLAR

1. GENEL ŞARTLAR
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. İÇ DENETÇİ (1 KİŞİ)

2.1. Asgari Nitelikler:
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,
- Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Tablo 1: İç Denetçi Puan Kriteri

Gruplar Mezun olunan Öğrenim Dalı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS, e- YDS) Taban Puanı Alınması Planlanan Kişi Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Sayısı
Puan Türü Taban Puanı
1 İstatistik İşletme İktisat
Uluslararası Ticaret ve
Finansman*
P12 P24 P14 P18 80 70 2 10
2 Şehir ve Bölge Planlama P3 80 70 1 5
3 İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı P3 80 70 1 5
4 Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İşletme Mühendisliği P3 80 70 1 5


* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir)
** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.
*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 3.

UZMAN (5 KİŞİ)

3.1. Asgari Nitelikler: - Tablo 2’de belirtilen öğrenim dallarından en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.),
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

Tablo 2: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puan

Gruplar Mezun olunan Öğrenim Dalı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS, e- YDS) Taban Puanı Alınması Planlanan Kişi Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Sayısı
Puan Türü Taban Puanı
1 İstatistik İşletme İktisat
Uluslararası Ticaret ve
Finansman*
P12 P24 P14 P18 80 70 2 10
2 Şehir ve Bölge Planlama P3 80 70 1 5
3 İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı P3 80 70 1 5
4 Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İşletme Mühendisliği P3 80 70 1 5* Yüksek Öğretim Kurulu’nun 04/01/2017 tarih ve 84346 sayılı denklik yazısına istinaden Uluslararası Ticaret Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü, Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunları başvuruda bulunabilirler.

3.2. Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri:
- Öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
- İngilizce dışında ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak,
- Ajans faaliyet alanına giren konu ve konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik ve kümelenme, kent pazarlaması, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, destinasyon yönetimi, insan kaynakları, stratejik planlama, fizibilite hazırlama, proje yönetimi ve sosyal içerme, sözleşme hukuku vb.) bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4. AÇIKLAMA

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri 5. BAŞVURU Başvurular, 02/11/2020 tarihinden başlayarak 13/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tablo 3: Başvuruda Sunulacak Belgeler

No Belge Uzman
Personel
İç Denetçi
1 Başvuru Formu Z Z
2 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z
3 Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesi Z Z
4 KPSS Sonuç Bilgileri Z -
5 Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e-YDS ) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası
geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi
Z Z
6 Sınav başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil
Kaydı
Z Z
7 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğunu gösteren belgeler Z Z
8 İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı
olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir SGK hizmet belgesi ve kurum hizmet belgesi
- Z
9 İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş
değerliği bulunan iç denetim sertifikası
- Z
10 İş tecrübelerini gösterir iş yeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kurumdan alınan hizmet belgesi T T


Z: Zorunlu T: Tercihe Bağlı

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 20/11/2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim gruplarının her biri için sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir.
Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır.
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır.
Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Tablo 4: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Kadro Unvanı İstihdam Edilecek Personel Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Azami Aday Sayısı
İç Denetçi 1 (bir) kişi 5 (beş) kişi
Uzman Personel 5 (beş) kişi 25 (yirmibeş) kişi

 

 Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. İtirazlar Ajans Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon eliyle incelenerek en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma sınavı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No: 9 Merkez/KASTAMONU adresinde yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

8. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Tablo 2’de belli bir grup için ilan edilen istihdam sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir gruptan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

10. SONUÇLARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA

Sınavı kazananların işe başlayabilmeleri için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilip ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

11. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

12. DİĞER HUSUSLAR

12.1. Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.
12.2. Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık olma, personel ve iş yapma kalitesi, fiziksel ve teknolojik imkanlar, paydaşlarla iyi ilişkiler içerisinde olma, tarafsız ve şeffaf bir kurum olması nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip olduğu kamu-özel hibrit yapı çalışanları diğer kurumlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi sunmaktadır. Ajansımız sunduğu eğitim fırsatları ve projeler sayesinde çeşitli kariyer fırsatlar sunarak ajans yaptığı çalışmalar ve üstlendiği görevler ile diğer kurumlar arasında da prestije sahip olması nedeniyle ileriye dönük kariyer fırsatları sunmaktadır.
12.3. Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik açısından ise 5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam edilecektir. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
Kuzeykent Mahallesi Kayın Sokak No: 9, 37150 Merkez/Kastamonu
Tel: 0 366 212 58 52

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.