logo yeni

calisanlar2 copy

MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA UZMAN YARDIMCISI İLANI (9-9-2020)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

merkez bankasiDİJİTAL PARA ARGE EKİBİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ortaya koyduğu kurumsal vizyon çerçevesinde geleceğin finansal altyapısını şekillendirecek stratejik projeler yürütmektedir. Merkez Bankasının yenilikçi teknolojiler alanındaki hedeflerini gerçekleştirmesi amacı ile 2020 yılı başında Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük aynı zamanda Yenilikçilik Odağı (Innovation Hub) olarak faaliyet gösterecektir.

Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğünün ana görevi, finans alanında ortaya çıkan yenilikçi teknolojileri takip ederek, merkez bankacılığının geleceğini etkileyecek konularda araştırma ve geliştirme (ArGe) faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetler neticesinde en iyi uygulama örneklerinin ve ilgili teknolojik alt yapıların ülkemize kazandırılmasını sağlamaktır. Bankanın stratejik hedefleri doğrultusunda, Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğünde dijital paraya ilişkin ArGe projeleri devam etmekte, bu projelerin hayata geçirilmesi için hazırlıklar yapılmakta, yapay zekâ ve makine öğrenmesi konularında uygulama geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla araştırma ve eğitim alanlarında iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklerin organize edilmesi de Genel Müdürlük ana görevleri arasında yer almaktadır.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (10 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü (İstanbul) 

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (09-28 Eylül 2020)

◦ 01.01.1986 ve daha sonra doğmuş olmak.

◦ Son başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
◦ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
◦ En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, uygulamalı matematik, finans mühendisliği, finansal matematik, kriptoloji, fizik, veri bilimi, yapay zeka programlarında lisans ya da lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.
◦ Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almış olmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (11 Ekim 2020)
Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 200 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (25 Ekim 2020)
Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle İstanbul’da yapılacaktır.
Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların ise %30 olacaktır.
Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %40)
• Veri Yapıları ve Algoritmalar
• SQL Sorgulama
• Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ
• İleri Matematik

Seçmeli Konu Başlıkları (Ağırlık %60)
• Blokzincir Teknolojisi
• Büyük Veri, Dağıtık Veri İşleme ve Analizi
• Konteyner Tabanlı Sanallaştırma
• Kriptoloji
• Finansal Matematik
• Sinyal İşleme, Kontrol
Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 30 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (03-05 Kasım 2020)
Komisyon mülakatı öncesinde adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Komisyon Mülakatı (09-27 Kasım 2020)
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Başvuru İşlemleri
Başvurular, 09.09.2020 tarihinden 28.09.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Fotoğraf
• Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
• Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

◦ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

◦ Kamu haklarından yasaklı olmamak.

◦ Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
◦ Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
◦ Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.