VAN EDREMİT SYDV PERSONEL ALIM İLANI (28-8-2020)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

van edremit

VAN/EDREMİTVakfı, SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İlanı (1Kişi)
İlan No: 1161219  Son Başvuru: 04.09.2020 Evrak Son Teslim: 07.09.2020

 

1  -  -Microsoft programlarını aktif olarak kullanabilmek ve bunu Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarınca veya Üniversitelerce verilen sertifika ile belgelendirmek. Adayların bilgisayar bilgi, tecrübe ve kullanımları uygulamalı olarak değerlendirilecektir.
 2  -  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) Bölümlerinden mezun olmak
 3  -  En az 1 (Bir) yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olup, aktif araç kullanabiliyor olmak. Mülakatta adaylara araç kullanımı fiili olarak yaptırılacaktır.
 4  -  Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
 5  -  -ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan ve geçerliliği devam eden 2018 ve 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. -Edremit İlçe sınırları içerisinde en az 1 (Bir) yıldır ikamet ediyor olmak ve söz konusu durumla ilgili Nüfus Müdürlüğünce alınmış belgeyi bulundurmak zorundadır. -Herhangi bir Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında deneyim sahibi olması( Deneyimi olduğuna dair evrak ibraz edilecek.) - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. -Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak -18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, -Edremit SYDV Başkanlığı; başvuru yapan adaylar içerisinde herhangi birinin İşe Alım İlan Şartlarında ve Özel Şartlarda belirtilen kriterleri taşımadığı tespit edilmesi durumunda belirlenen süreçte personel alımını iptal etme yetkisine sahiptir. -Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. -Vakıf mülakat komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir. -Vakıf Mülakat komisyonu mülakat sonucunda, Vakıf iş ve işlemlerine uygun nitelikte kişilerin bulunmaması durumunda sınavı iptal etme hakkı saklıdır. -Evrak Teslimi Şahsen yapılacak olup Kargo, Posta yolu vb. ile evrak teslimi alınmayacaktır.