logo yeni

calisanlar2 copy

FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI (1-7-2020)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

firat kalkinma ajansiT. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (bir) Hukuk MüĢaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel ve 2 (Ġki) Destek Personel alımı gerçekleştirecektir.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir.)

 

Başvuru ve Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri

Sınav ġekli

Sözlü Yarışma Sınavı

Ġlan Tarihi

01 / 07 / 2020

Sınav BaĢvuru Tarih Ve Saatleri

BaĢlangıç: 21/ 07 / 2020 - 08:00

BitiĢ : 10/ 08 / 2020 - 23:59

Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Ġlanı

17/ 08 / 2020

Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi

Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Sınava Başvuru Yeri

Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Sınav Yeri

Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 Battalgazi/MALATYA

Tel : (422) 212 87 98 - 99

Faks: (422) 212 87 97

İlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres

www.fka.gov.tr

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, Uzman Personel ve Destek Personeli pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;

 1. GENEL ŞARTLAR

  1. Türk vatandaşı olmak,

  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

  5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak,


   İLANIN TÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.