logo yeni

calisanlar2 copy

MERKEZ BANKASI PERSONEL ALIM İLANI (13-12-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

merkez bankasiTÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA
TEKNİSYEN ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Teknisyen (20 kişi)

Çalışma Sekli: Tam Zamanlı / Sözleşmeli

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü/Ankara

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (13-30 Aralık 2019)

♦ 01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak.
♦ Askerlikle ilişiği bulunmamak.
♦ Teknisyenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan teknisyen olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
♦ Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
♦ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
♦ 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93 puanı almış olmak.
♦ Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak.
♦ İki yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan programlarında ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Ön Lisans Programları

Uygulama Sınavı/ Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı

Basım ve Yayın Teknolojileri

24

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi

3

Elektrik

6

Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

12

Makine, Mekatronik ve Makine Resim ve Konstrüksiyon

15

2. Uygulama Sınavı (07-09 Ocak 2020)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar yukarıdaki tabloda yer alan gruplardan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.
KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayılarda aday uygulama sınavına çağrılacaktır.
Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup adayların meslekleri ile ilgili temel bilgiler ölçülecektir.

3. Komisyon Mülakatı (14-16 Ocak 2020)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri
Başvurular, 13.12.2019 tarihinden 30.12.2019 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. o Fotoğraf
o Ortaöğretim mezuniyet belgesi o Ön lisans mezuniyet belgesi
o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS)
o Askerlik belgesi (erkek adaylar için)

Bilgilendirme
Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar
♦ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
♦ Kamu haklarından yasaklı olmamak.
♦ Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
♦ Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
♦ Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.