TÜBİTAK PERSONEL ALIM İLANI (9-12-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakTÜBİTAK TEKNİSYEN, TEKNİKER, UZMAN YARDIMCISI, ARAŞTIRMACI, ADAY ARAŞTIRMACI, USTA, ŞOFÖR VE MEMUR ALIM İLANI 

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE TEKNİSYEN ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 13.12.2019

İSTİHDAM EDİLECEK İL

UNVAN

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI

İLAN DÜZEYİ

KİŞİSEL DURUMU

ARANILAN NİTELİKLER
TECRÜBE ÖĞRENİM DURUMU BÖLÜM YETKİNLİK ÖZETİ
Gebze/KOCAELİ DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER 3 KOCAELİ NORMAL 2 ÖNLİSANS *Makine*Mekatronik

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.
5) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
6) Alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve istenilen tecrübeye sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeler ile ibraz etmek.
7) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
• AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak.
• Mekanik tesisatlarına ait proje ve Teknik Şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.
• Keşif, metraj, yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübe sahibi olmak.
• Microsoft Office ve Autocad programlarını iyi derecede kullanabilmek.
• Uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak.
• Mekanik bakım, hidrolik, pnömatik ve sıhhi tesisatların
yapılması ve kontrol edilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Gebze/KOCAELİ DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER 1 KOCAELİ
NORMAL
2 ÖNLİSANS *İnşaat*İnşaat Teknolojisi*İnşaat Teknikerliği*Yapı Denetimi

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.
5) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
6) Alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve istenilen tecrübeye sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeler ile ibraz etmek.
7) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
• AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak.
• İnşaat işlerine ait proje ve Teknik Şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.
• Keşif, metraj, yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübe sahibi olmak.
• Microsoft Office ve Autocad programlarını iyi derecede kullanabilmek.
• Uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak.
• İnşaat işlerinin yapılması ve kontrol edilmesi
konusunda tecrübe sahibi olmak.

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmaktadır.İş başvuruları İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon : (262) 648 10 00 – 3517-3548-2434-3542-3820-3523


TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 30.12.2019

BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI
PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR
ARANAN KOŞULLAR *
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TBTK.UME 2019-1 TBTK.UME.2019-1.G4SG1-01 Uzman Yardımcısı
/ Uzman
Lisans Bölümleri
Mühendislik, İktisat, İşletme, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya veya Aktüerya
Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1 KOCAELİ
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TBTK.UME 2019-1 TBTK.UME.2019-1.G4SA1-02 Uzman Yardımcısı
/ Uzman
Lisans Bölümleri
İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Gümrük İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi veya Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
2 KOCAELİ
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TBTK.UME 2019-1 TBTK.UME.2019-1.G4BR1-03 Uzman Yardımcısı
/ Uzman
Lisans Bölümleri
İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Sermaye Piyasaları, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe, Ekonomi, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Muhasebe ve Finansal Yönetimi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Bankacılık veya Bankacılık ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
2 KOCAELİ
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TBTK.UME 2019-1 TBTK.UME.2019-1.G4MH1-04 Uzman Yardımcısı
/ Uzman
Lisans Bölümleri
Lisans eğitimi veren bölümlerden birini bitirmiş olmak.
1 KOCAELİ

1) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak
koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.
2) Muhasebe yetkilisi
sertifikası almış olmak.

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TBTK.UME 2019-1 TBTK.UME.2019-1.G4MH2-05 Uzman Yardımcısı
/ Uzman
Lisans Bölümleri
İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Muhasebe veya Muhasebe ve Finansal
Yönetim bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1 KOCAELİ
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TBTK.UME 2019-1 TBTK.UME.2019-1.G4IK1-06 Uzman Yardımcısı
/ Uzman
Lisans Bölümleri
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Muhasebe veya Muhasebe ve Finansal Yönetim bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
2 KOCAELİ
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TBTK.UME 2019-1 TBTK.UME.2019-1.EM1-07 Uzman Yardımcısı
/ Uzman
Lisans Bölümü
Hukuk bölümünü bitirmiş olmak.
1 KOCAELİ
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TBTK.UME 2019-1 TBTK.UME.2019-1.G1AB1-08 Araştırmacı
/ Uzman Araştırmacı
Lisans Bölümleri Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Fen Fakültelerinin tüm bölümleri, Fizik, Kimya, Matematik veya Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 KOCAELİ

1) Oracle veritabanı ile uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak ve aşağıdaki
başlıklarla ilgili söz konusu deneyimini belgelendirmek. (Çalışma alanını içeren Çalışma Belgesi, Eğitim Sertifikası, Transkript vb.)
• PL/SQL ve SQL bilgisine sahip olmak.
• Oracle veritabanı ile PL/SQL, Stored
Procedure/Package bazlı uygulama geliştirmiş olmak.
• Oracle veritabanında sorgu optimizasyonu
yapabilmek.

* Not: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), mülga Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
Adres : TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Gebze Yerleşkesi P.K-54 41470 Gebze - KOCAELİ
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : 0 (262) 679 50 00 / 2513


TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 23.12.2019

SIRA BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR

1 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.BİBGB01 KISMİ SÜRELİ PROJE
PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
2 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.ELSG01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
5 ANKARA
3 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.GBB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Kimya Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
4 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.GKB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
5 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.HBTB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Fizik Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
4 ANKARA
6 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.KKB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
7 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.KKB02 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor
olmak.
1 ANKARA
8 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.MB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
9 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.METB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
10 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.OTB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
11 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.PETB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında
öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
12 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
13 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SFSMB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Makina Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak. 1 ANKARA
14 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SSB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
15 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 SAGE.KS.2019-1.TYSB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor
olmak.
1 ANKARA
16 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YBİB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında
öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
17 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YBG01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
11 ANKARA
18 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YIAB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
19 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YPB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY
ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümünün
4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
20 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.UMB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY
ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün
4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK SAGE ANKARA
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0312 590 90 00


TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE USTA, ŞOFÖR VE MEMUR ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 13.12.2019

BİRİM

UNVAN

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI

İLAN DÜZEYİ

İSTİHDAM EDİLECEK İL

KİŞİSEL DURUMU

ARANILAN NİTELİKLER
TECRÜBE ÖĞRENİM DURUMU BÖLÜM YETKİNLİK ÖZETİ
İdari ve Sosyal İşler Birimi Usta 2 ANKARA ANKARA TMY En az 1 yıl Mesleki ve Teknik Lise *Peyzaj
*Süs Bitkileri
*Tarla Bitkileri
*Tarım Alet ve Makineleri

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak 4)Enstitü’nün bulunduğu alan içindeki tüm ekim ve dikim işlerini gerçekleştirmek, gereken zamanlarda sulama , gübreleme , budama gibi işleri yapmak.
5) Tüm Peyzaj işlerini yapmak.
6) Gerekli ilaçlamaları yapmak veya yaptırmak.
7) Bahçe makinalarını kullanmak, bakımını yapmak, korumak.8)Alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri
ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

İdari ve Sosyal İşler Birimi Şoför 2 ANKARA ANKARA TMY Mesleki ve Teknik Lise _

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) E veya CE sınıfı ehliyet sahibi olmak.
4) SRC belgelerine sahip olmak.
5) Araç kullanımına bir engeli olmamak.
6) Vardiyalı çalışma, şehir dışı görevler ve mesai saatleri dışında çalışmaya engeli olmamak.

İdari ve Sosyal İşler Birimi Usta 5 ANKARA ANKARA TMY Mesleki ve Teknik Lise _

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
4) İdari ve Sosyal İşler Birimince verilen işleri yapmak.

İdari ve Sosyal İşler Birimi Memur 2 ANKARA ANKARA TMY Önlisans *Büro Yönetim ve Yönetici Asistanlığı
*Çağrı Merkezi Hizmetleri,
*Halkla İlişkiler ve Tanıtım
*İşletme Yönetimi
*Lojistik
*Posta Hizmetleri
*Turizm ve Otel İşletmeciliği
*Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
4) Çalışacağı bölümde tüm evrak , arşiv, telefon santrali, evrak dağıtımı, resmi yazışmalar, organizasyonların koordinasyonu, seyahat planlamaları, toplantı koordinasyonları v.b. işleri yapmak.
5) MS Office programı sertifikasına sahip olmak.
6) Kurumun kargo , posta v.b. alım ve dağıtımlarını yapmak.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK SAGE ANKARA
E‐Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0312 590 90 00