AFYONKARAHİSAR ŞUHUT SYDV PERSONEL ALIM İLANI (19-9-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

afyonkarahisarAfyonkarahisar Şuhut SYDV personel alım ilanı

 

 

 Sosyal yardım ve inceleme görevlisi  25/09/2019  1 adet
- Üniversitelerin Dört yıllık Lisans programlarının; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Muhusebe, Muhusebe ve Finans Yönetimi, Muhusebe ve Denetim, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik, Ekonomi, bölümlerinden birinden mezun olan adayların başvuruları kabul edilecektir.
- İngilizce
- En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş kabiliyetine sahip olmak.
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak(İlan tarini itibarı ile 18/09/1984 tarihinde ve sonrasında doğanlar başvuruda bulunabilirler), 4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak (Tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 7- Adli sicil kaydı bulunmamak. 8- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak, 9- Genel muhasebe mevzuatına ve hesap planına hakim olmak. 10-Yasal beyannameleri(muhtasar, kdv...) ve personel sigorta işlemlerini yapabilmesi tercih sebebidir. Detaylı bilgi www.suhut.gov.tr
 Sosyal yardım ve inceleme görevlisi  25/09/2019  1 adet
- İyi derecede Bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint,vb) kullanıyor olmak ve başvurusu sırasında belgelendirmek ve fotokopilerini idarece tasdik ettirmek (MEB onaylı Bilgisayar sertifikası veya üniversitede bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek).
- Üniversitelerin Dört yıllık Lisans programlarının; Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve İletişim bölümlerinin birisinden mezun olmak.
- En az B sınıfı ve aktif sürüş kabiliyeti olmak
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak(İlan tarini itibarı ile 18/09/1984 tarihinde ve sonrasında doğanlar başvuruda bulunabilirler), 4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak (Tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 7- Adli sicil kaydı bulunmamak. 8- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak. Detaylı bilgi www.suhut.gov.tr


 
SYDV Başvuru Bağlantısı