logo yeni

calisanlar2 copy

ORDU ÜNYE SYDV PERSONEL ALIM İLANI (3-9-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

ordu ulubeyOrdu Ünye SYDV personel alım ilanı

 

 

 Büro görevlisi  09/09/2019  1 adet
- - İyi derecede bilgisayar (Windows, MS Office, İnternet Programları v.b.) kullanabilmek.
- Lisans Mezuniyet Bölümü Şartları Üniversitelerin, en az 4 yıllık Fakültelerinin; Basın ve Yayın, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak. 
- - En az (B) sınıfı ehliyeti olmak ve arazi koşullarında aktif araç kullanabilmek. 
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- Genel Şartlar 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 8. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir 9. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak Özel Şartlar - İlan tarihi başlangıcı itibariyle son 6(altı) aydır, Ordu İli sınırları içinde ikamet etmek - 2018-2019 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak - Beden ve ruh sağlığı bakımından görevin yapılmasına engel olabilecek bir durumu olmamak - Adli sicil kaydı bulunmamak - İyi derecede bilgisayar (Windows, MS Office, İnternet Programları v.b.) kullanabilmek. - Sosyal iletişim becerisine sahip olmak NOT: İSTENEN BELGELER, İŞE ALIM VE MÜLAKAT SÜRECİ www.unye.gov.tr Kaymakamlık sitesinde duyurular bölümünde yayınlanacaktır Vakfımız mülakat sonunda personel alıp almamakta serbesttir.


 
SYDV Başvuru Bağlantısı

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.