ÇANKIRI ELDİVAN SYDV PERSONEL ALIM İLANI (23-8-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

cankiriÇankırı Eldivan SYDV personel alım ilanı

 

 

 Büro görevlisi  02/09/2019  1 adet
- Muhasebe, Bilgisayar, İşletme, İktisat Fakülteleri,iktisadi idari bilimler fakültesi,maliye
- 1) En az 4 yıllık lisans eğitimini(Muhasebe, Bilgisayar, İşletme, İktisat Fakülteleri,iktisadi idari bilimler fakültesi,maliye) tamamlamış olmak. 2) İşe alım sürecinde geçerli olan 2018/2019 yılları Kamu Personeli Seçme sınavlarından KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak. 3) iş deneyiminin bulunması(zorunlu olmayıp var ise) 4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 5)Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) aydır Eldivan ilçesinde ikamet ediyor olmak ve işe alım sonrası ilçede ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek 6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak. 7) Bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak.(zorunluluğu yoktur, var ise) 8) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak 9). Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 10) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 11) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,(tecilli veya yapmamış olmaması) 12) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 13)18 yaşını bitirmiş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak, 14) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


SYDV Başvuru Bağlantısı