logo yeni

calisanlar2 copy

TÜBİTAK PERSONEL ALIM İLANI (1-7-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİNE (MAM) BAĞLI KURUMSAL GELİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYKG) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 22.07.2019

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM

EDİLECEK

PERSONEL

SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

* ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

MAM/KURUMSAL GELİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.MAM.BYKG.2019-3

TBTK.MAM.BYKG.2019.3-01

UZMAN/UZMAN

YARDIMCISI

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri. Matematik, Endüstri Mühendisliği. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

ASP.NFT, C#, SQl teknolojilerinde en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye iş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi

(https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Adres : Dr. Zeki Acar Cad. No:l 41470 Gcbzc/KOCAELİ E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon : 0262 677 21 72 - 0262 677 21 74

 

5593/1-1

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZÎNE (BİLGEM) BAĞLI İŞ GELİŞTİRME
BAŞKAN YARDIMCILIĞI (İGBY) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİK VE DESTEK - TEKNİSYEN) ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHÎ: 22.07.2019

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM

EDİLECEK

PERSONEL

SAYISI

PERSONEÜN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

* ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BILGEM.İG8Y.2019-1

TBTK.BİLGEM.IGBY.2019-1.1

AR-PE PERSONELİ (TEKNİK VE DESTEK PERSONELİ)

Lisans Bölümleri

işletme, işletme Yönetimi, Ekonomi, Uluslararası ilişkiler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler. Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler. Küresel ve Uluslararası ilişkiler. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası ilişkiler vc Avrupa Çalışmalan, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri. Matematik veya istatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

*

ANKARA

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BİLGEM. İGBY. 2019-1

TBTK.BİLGEM.IGBY.2019-1.2

AR PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği veya Mckatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2

KOCAELİ

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BİLGEM.İGBY. 2019-1

TBTK BİLGEM.lGBY.2019 1.3

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

2

ANKARA

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BİLGEM. İGBY. 2019-1

TBTK BİLGEM. GBY.2019-1.4

AR-PE PERSONELİ (TEKNİK VE DESTEK PERSONELİ)

Lisans Bölümleri

İşletme, İşletme Yönetimi, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler. Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler. Küresel ve Uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Biriiği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmalan, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri. Matematik veya istatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

Alanında en az 2 (ıkı) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

 

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM

EDİLECEK

PERSONEL

SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

* ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK BİLGEM. IGBY.2019-1

TBTK.BILGEM.lGBY.2019-1.5

AR-PE PERSONELİ (TEKNİK VE DESTEK PERSONELİ)

Lisans Bölümleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halka İlişkiler, Radyo Sinema ve Televizyon, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasanmı, Görsel İletişim, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarım, Görsel iletişim Sanatı Halka İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Reklam Tasanmı ve İletişimi, Medya ve İletişim, Medya ve Görsel Sanatlar, Sinema ve Digital Medya, Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik veya Görsel iletişim Tasarım bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BİIGEM/IŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK BİLGEM.IGBY.2019-1

TBTK.BILGEM.IGBY.2019-1.6

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği. Bilgisayar - Enformatik, Enformatik veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

SAP ARAP ile ilgili referans gösterebileceği en az bir projede görev almış olmak (Adaylann proje/projeler ile ilgili detay bilgilerini içeren ön yazı yüklemeleri gerekmektedir;.

SAP ABAP yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDI MCI LIĞI

TBTK.BILGEM.İGBY.2019-1

TBTK.BİLGEM.IGBY.2019-1.7

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar - Enformatik, Enformatik veya Elektrik Mühendbliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

SAP BASIS ile ilgili referans gösterebileceği en az bir projede görev almış olmak (Adaylann proje/projeler ile ilgili detay bilgilerini içeren ön yazı yüklemeleri gerekmektedir).

SAP BASIS yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

 

 

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM

EDİLECEK

PERSONEL

SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

* ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BİLGEM.İGBY.2019-1

TBTK.BİLGEMİGBY. 2019-1-8

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTI RMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği. Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar • Enformat k, Bilgisayar ve Enformatık Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3

KOCAELİ

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BİLGEM.İGBY.2019-1

TBTK.BİLGEM İGBY.2019-19

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Elektrık-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar - Enformatik, Bilgisayar ve Enformatık Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3

KOCAELİ

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM

EDİLECEK

PERSONEL

SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

' ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YAROIMCIUĞİ

TBTK.BILGEM.İGBY.2019-1

TBTK.BHGEM.İGBY.2019-1.10

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri öğretmenliği, Bilgisayar • Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yanlım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4

KOCAELİ

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YAROIMCIUĞİ

TBTK.BILGEM.İGBY.2019-1

TBTK.BlLGEM.İGBY.2019-1.11

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar • Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği. Matematik, Matematik-Bilgisayar.

Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4

KOCAELİ

Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM

EDİLECEK

PERSONEL

SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

• ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BİLGEM. İGBY.2019-1

TBTK.BİLGEM. İGBY.2019-1.12

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Usans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar - Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yatılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3

KOCAELİ

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCI UĞI

T8TK.BİLGEM. İGBY.2019-1

TBTK.BİLGEM. İGBY.2019-1.13

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Usans Bölümleri

8ılgisayar Bilimleri, Elektnk-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar - Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik - Bilgisayar, Yönetim 8ilişim Sistemleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4

KOCAELİ

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCI UĞI

TBTK.BİLGEM. IGBY. 2019-1

TBTK.BİLGEM. İGBY. 2019-1.14

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Usans Bölümleri

8ilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar - Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4

KOCAELİ

Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM

EDİLECEK

PERSONEL

SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI $EHİR

* ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK .BİLGE M. İGBY. 2019-1

TBTK.BILGEM.İGBY.2019-1.15

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Elektrık-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik- Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, istatistik, işletme, iktisat, istatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya işletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2

KOCAELİ

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BİLGEM.İGBY.2019-1

TBTK.BILGEM.İGBY 2019-1.16

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar -Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik - Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, istatistik, İşletme, İktisat, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya işletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2

KOCAELİ

Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

 

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM

EDİLECEK

PERSONEL

SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

* ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

BİLGEM/İŞ GELİŞTİRME RAŞKAN YARDIMCI lifti

İBİK.BİLGtM.İGBY.2019-1

I Bl K. BİLGEM. İGBV. 2019-1.17

AR-PE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Ihan» Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği.

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği. Bilişim Sistemleri Mühendisliği. Dilişim Sistemleri ve Teknolojileri. Oilgtsayar Mühendisliği.

Bilgisayar ve Enformatık. Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yarılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yarılım Mühendisliği. Sistem Mühendisliği. Matematik. Matematik Bilgisayar. Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik ve Rilgisayar Bilimleri, Fntormatik, istatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2

KOCAELİ

Alanında en e* 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye

sahip olmak.

RllGFM/IŞ GFlİŞTİRMF BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TRTK Rll GFM İGRY 7019-1

TRTK RllGFM İGRY 2019 1 İR

AR PF PFRSONFll (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümlen

Bilgisayar Bilimleri, Flektrık Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği. Elektronik ve Haberleşme Mühendisüti. Telekomünikasyon Muhendisiıtı. Bilgisayar Uılımlen ve Mühendisliği. Bilişim Sistemleri Mühendisliği. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Rilgisayar Fnlormatik. Rilgisayar ve Fntormatik MühendisliAi. Yarılım MühendisliAi. Bilgisayar ve Yardım Mühendisliği, Llektrık Mühendisliği. Sistem Mühendisliği. Matematik, Matematik - Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği. Endüstri ve Sistem MühendisliAi veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden bırmı bitirmiş olmak.

2

KOCAFLİ

BİIGEM/İŞ GELİŞTİRME RAŞKAN YARDIMCIllâl

TBTK BİLGEM.IGBY.2019 1

TBTK 8İLGEM.IGBY.2019 1.19

AR-PE PERSONELİ (TEKNİSYEN)

ön Lisans Bölümleri

Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirmiş olmak

4

KOCAELİ

Alanında en ar 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak

BIIGEM/IŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

TBTK.BILGt M. KiBY. 2019-1

T BIK.BİLGE M.IGBY.2019 1.20

AR-PE PERSONELİ (TEKNİSYEN)

ön lisans Bölümleri

Bilgisayar Teknolojisi. Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri. Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri. Bilgisayar Donanımı. Bilgisayar Programcılığı veya Web Teknolojileri ve Programlama bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

ıo

KOCAELİ

BT birimlerinde yardım masası ve son kullanıcı dostoğı konusunda on az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak

 

 

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon : (262) 648 10 00 - 3580-3517-2434

5689/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.