logo yeni

calisanlar2 copy

TÜBİTAK PERSONEL ALIM İLANI (20-5-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BAĞLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE SANAYİLEŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (TTSBY) VE MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİNE (MAM) BAĞLI GEN MÜHENDİSLİĞİ

VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİSYEN) ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 10.06.2019

BİRİMİ

İLAN NUMARASI

REFERANS KODU

HİZMET GRUBU

BÖLÜMÜ

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL

SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI

ŞEHİR

* ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

BİLGEM/TTSBY

TBTK.BİLGEM. TTSBY.2019-2

TBTK.BİLGEM. TTSBY.2019-2.1

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş ya da

2018-2019 Eğitim- Öğretim

Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak.

5

KOCAELİ

BİLGEM/TTSBY

TBTK.BİLGEM. TTSBY.2019-2

TBTK.BİLGEM. TTSBY.2019-2.2

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya Endüstriyel Tasarım

bölümlerinden birini bitirmiş

olmak.

1

KOCAELİ

Alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.01

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri Veteriner Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji,

Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, Kimya, Kimya

Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği veya Biyokimya bölümlerinden birini bitirmiş

olmak.

2

KOCAELİ

Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Antikor üretimi ve/veya antikor tabanlı tanı sistemlerinin geliştirilmesi alanında, deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.02

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler

Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Kimya-

Biyoloji Mühendisliği, Biyokimya veya

Biyomühendislik bölümlerinden

birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Kantitatif PCR konusunda deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje veya çalıştığı kurumdan yazı vb.

ile belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.03

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri Eczacılık Fakültesi, Biyoloji, Biyomühendislik, Moleküler

Biyoloji, Genetik,

Biyomühendislik ve Genetik, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya- Biyoloji Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

Analitik Enstrüman (HPLC/MS, FPLC, LSMS/MS, GC/MS, ICP/MS,

UV- VIS, XRF vb.) kullanma becerisine sahip olmak, Bu enstrümanlarla test ve deney düzeneği kurabilme, yöntem geliştirme tecrübesine sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje veya

çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.04

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler

Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Gıda Mühendisliği bölümlerinden veya Veteriner, Tıp, Eczacılık Fakültelerinden birini bitirmiş olmak.

2

KOCAELİ

Mikrobiyoloji alanında en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak.

Mikrobiyal karakterizasyon (bakteri, maya veya küf örneklerinin tanımlanması) konusunda deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile

belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.05

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri Biyoinformatik ve Genetik, Bilgisayar-Enformatik,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji,

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji,

Biyomühendislik ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyokimya veya

Biyomühendislik

bölümlerinden birini bitirmiş olmak

1

KOCAELİ

Alanında en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Moleküler modelleme konusunda deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ilebelgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.06

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji,

Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve

Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği,

Biyokimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği,

Biyomühendislik

bölümlerinden veya Veteriner, Tıp, Eczacılık Fakültelerinden birini bitirmiş olmak.

2

KOCAELİ

Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Rekombinant gen- protein dizaynı, üretimi, saflaştırması ve karakterizasyonu konularında deneyim sahibi olmak (İlgili alanda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.07

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji,

Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji bölümlerinden veya Veteriner, Tıp Fakültelerinden

birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. İmmünoloji alanında deneyim sahibi olmak (İlgili alanda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.08

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik,

Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoloji

bölümlerinden veya Veteriner,

Eczacılık Fakültelerinin birini bitirmiş olmak.

1

KOCAELİ

Pre-klinik fazdaki ilaç ve aşıların farmako-kinetik, farmako- dinamik ve farmako-güvenlik

konularında deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje vb. ile belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.09

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri

Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Kimya- Biyoloji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Biyoloji, Biyoteknoloji,

Moleküler Biyoloji, Kimya bölümlerinden veya Eczacılık, Veteriner Fakültelerinin birini

bitirmiş olmak.

3

KOCAELİ

Biyoproses (Biyosüreç) konusunda bilgi sahibi ve/veya biyoreaktörlerde üretim

konusunda deneyim sahibi olmak (İlgili alanda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.10

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans

BölümleriBiyoinformatik ve Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimleri ve Mühendisliği Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Moleküler

Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji,

Biyomühendislik,

Biyomühendislik ve Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

bölümlerinden birini bitirmiş

olmak.

1

KOCAELİ

Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak.Biyoenformatik alanında deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir).

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.11

AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI)

Lisans Bölümleri Veteriner Fakültesini bitirmiş

olmak.

1

KOCAELİ

Küçük veya büyük hayvanların sağlık kontrolleri ve tedavisi konularında deneyim sahibi olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi

istenecektir).

Ön lisans Bölümleri

Biyokimya, Kimya

Teknolojisi, Eczane

MAM/GMBE

TBTK.MAM.

GMBE.2019-1

TBTK.MAM.

GMBE.2019-1.12

AR-GE PERSONELİ

(TEKNİSYEN)

Hizmetleri, Laboratuvar

Teknolojisi veya Biyomedikal

1

KOCAELİ

Cihaz Teknolojisi

bölümlerinden birini bitirmiş

olmak.

Ön lisans Bölümleri

Biyokimya, Kimya

MAM/GMBE

TBTK.MAM.

GMBE.2019-1

TBTK.MAM.

GMBE.2019-1.13

AR-GE PERSONELİ

(TEKNİSYEN)

Teknolojisi, Eczane

Hizmetleri veya Laboratuvar

1

KOCAELİ

Teknolojisi bölümlerinden

birini bitirmiş olmak.

Ön lisans Bölümleri

Biyokimya, Eczane

Hizmetleri, Kimya

MAM/GMBE

TBTK.MAM.

GMBE.2019-1

TBTK.MAM.

GMBE.2019-1.14

AR-GE PERSONELİ

(TEKNİSYEN)

Teknolojisi, Laboratuvar

Teknolojisi veya Biyomedikal

3

KOCAELİ

Cihaz Teknolojisi

bölümlerinden birini bitirmiş

olmak.

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.15

AR-GE PERSONELİ (TEKNİSYEN)

Ön lisans BölümleriLaborant ve Veteriner Sağlık veya Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği bölümlerinden

birini bitirmiş olmak.

2

KOCAELİ

MAM/GMBE

TBTK.MAM. GMBE.2019-1

TBTK.MAM. GMBE.2019-1.16

AR-GE PERSONELİ (TEKNİSYEN)

Ön lisans Bölümleri Elektrik, Elektronik, Elektrik-

Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi veya Makine bölümlerinin birini bitirmiş

olmak.

1

KOCAELİ

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon : (262) 648 10 00 – 2434-3580-3548-1696-3520

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Adres : Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon : 0262 677 21 72 - 0262 677 21 74

4562/1/1-1

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE MEMUR, MEMUR (KORUMA) VE TEKNİSYEN ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2019

İLAN NO

İŞYERİ

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI

ŞEHİR

UNVAN

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL

SAYISI

KİŞİSEL DURUMU

ARANILAN NİTELİKLER

TECRÜBE

ÖĞRENİM DURUMU

BÖLÜM

Yetkinlik Özeti

1

MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

KOCAELİ

MEMUR

1

NORMAL

1 YIL

ÖN LİSANS

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ EN AZ İKİ YILLIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ VEREN BÖLÜMLERİNDEN BİRİ

1)   T.C. Vatandaşı olmak.

2)   Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek

hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4)   Son başvuru tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak.

5)   Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

6)   Ekip çalışmasına yatkın olmak.

7)   İletişim becerisi yüksek, insan ilişkileri güçlü ve diksiyonu düzgün olmak.

8)   Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

9)   MS Ofis Programlarını (word,excel, outlook vb) kullanabilmek.

10)   En az 1 yıl Danışma Memuru olarak

çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan

alınacak belgeyle ibraz etmek.

2

MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

KOCAELİ

MEMUR (KORUMA)

4

NORMAL

2 YIL

ÖN LİSANS

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA GÜVENLİK

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA SAVUNMA VE GÜVENLİK MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

1)   T.C. Vatandaşı olmak.

2)   Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4)   Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

5)   Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartı sahibi olmak.

6)   Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak,

7)   En az 2 yıl Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan

alınacak belgeyle ibraz etmek.

8) Son başvuru tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak,

9)   İşe alınacak personelin Kocaeli'nin Gebze veya Darıca ilçelerinden birinde ikamet etmesi

istenecektir.

3

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ

KOCAELİ

DİĞER TEKNİSYEN VE      TEKNİKERLER

1

ENGELLİ

-

ÖN LİSANS

*ELEKTRİK

*ELEKTRONİK

*ELEKTRİK- ELEKTRONİK

*ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

1)   T.C. Vatandaşı olmak.

2)   Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3)   Fazla mesai yapmaya engel bir durum olmamak.

4)   Tercihen Elektrik kuvvetli akım veya zayıf akım sistemlerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

5)   Auto-Cad kullanabilmek ve proje okuyabilmek.

6)   Temel düzeyde Microsoft Office programlarını (Word, Excell vs.) kullanabilmek.

7)   Ofis araç gereçlerini (faks, fotokopi vs.) kullanabilmek.

8)   Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak.

9)   İstanbul veya Kocaeli’nde ikamet ediyor

veya edebilecek olmak.

10)   Elektrik sistemleri, zayıf akım, mevcut otomasyon sistemlerinin kontrolünü yaparak işletilmesini sağlamak.

11)   Sorumluluk alanındaki sistemlerde oluşan arızalara ivedilikle müdahale etmek.

12)   Planlı bakım faaliyetleri kapsamında

talimat ve prosedürlere uygun bakım/onarım çalışmalarını eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek.

13)   Tercihen EKAD belgesine sahip olmak.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi

P.K. 54 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon: (0262) 679 50 00-/2501-2513

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Adres: Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0262 677 21 72 - 0262 677 21 74

4562/2/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.