logo yeni

calisanlar2 copy

ANKARA TİCARET ODASI UZMAN YARDIMCISI İLANI (23-3-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

ankara ticaret odasiANKARA TİCARET ODASI

UZMAN YARDIMCISI (HUKUK) SINAV DUYURUSU

Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki şartları taşıyan Hukuk Fakültesi mezunlarından 6 (altı) Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

c) Adli Sicil Kayıtları ile Adli Sicil Arşiv kayıtlarında taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanımı, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak.

d) Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) Odadan iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak.

f) Odadan daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

a) Hukuk Fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Son 3 (üç) yıl içerisinde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP4 puan türünden en az 75 puan almak.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce puan türünden en az 60 puan veya TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya IELTS sınavından en az 5 puan almak.

2. SINAV BAŞVURUSU

Başvurular aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, Odamız Genel Evrak Kayıt birimine en geç 30.04.2019 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

a) Öz geçmiş.

b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

d) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte).

e) KPSS Sonuç Belgesi.

f) Yabancı Dil Sınav Belgesi.

3. BAŞVURULARIN DEĞELENDİRİLMESİ

Adaylar, KPSSP4 puan türünden aldığı puana göre sıralanacak olup en yüksek puana sahip 18 (on sekiz) aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sıralamada, son sıradaki adayla aynı puanı almış olan aday veya adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

4. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav, adayların genel kültür ve hukuk bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır.

5. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 75 (yetmiş beş) puan alması şarttır.

Başarı puanı, sözlü sınav puanı ile KPSSP4 puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanının eşitliği halinde Yabancı Dil puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sonuçlar, http://www.atonet.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Sözlü sınavı kazanan adaylardan başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile diğer gerekli bilgi ve belgeler talep edilecektir.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 5/A Söğütözü-Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 201 82 52

https://www.atonet.org.tr/

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.