logo yeni

calisanlar2 copy

MERKEZ BANKASI PERSONEL İLANI (2-3-2019)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

merkez bankasiTÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA YÖNETİCİ ASİSTANI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Yönetici Asistanı (10 kişi)

Çalışma Yeri: İdare Merkezi / ANKARA

Bilgilendirme

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (8 - 18 Mart 2019)

♦ 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.
♦ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.
♦ En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kuramlarının; İletişim Fakültelerine dahil programlar ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim- Tercümanlık programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,
♦ Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
♦ Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL iBT) en az 96 puan almış olmak.
♦ Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 sayısal puan veya GRE sınavından en az 153 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 500 puan almış olmak. 
♦KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 50 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.

ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSU

ALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU

GRE

ALES

GMAT

ALES

166

100

800

100

165

99

790

99

-

98

780

98

164

97

770

98

-

96

760

97

-

95

750

96

163

94

740

95

162

93

730

94

161

92

720

93

-

91

710

92

160

90

700

91

-

89

690

91

159

88

680

90

-

87

670

89

-

86

660

88

158

85

650

87

-

84

640

86

157

83

630

85

-

82

620

84

-

81

610

83

156

80

600

82

-

79

590

81

-

78

585

80

-

77

580

79

-

76

570

78

155

75

560

77

-

74

550

76

154

73

540

75

-

72

530

74

153

71

520

73

-

70

510

71

 

 

500

70

 2. Uygulama Sınavı (26 Mart 2019)

Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup kelime işlem (ör: Microsoft Word), tablolama (ör: Microsoft Excel) ve sunum (ör: Microsoft PowerPoint) programlarına ilişkin temel bilgiler ölçülecektir. Uygulama sınavından yüz üzerinden 50 ve üzerinde puan alan ilk 20 aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (27 - 28 Mart 2019)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (2 - 4 Nisan 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için mülakat puanı aday başarı puanı yerine geçecektir. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıda aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular 08.03.2019 tarihinden 18.03.2019 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

♦ Fotoğraf
♦ Diploma veya geçici mezuniyet belgesi 

♦ Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)

♦ Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

♦ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. ü Kamu haklarından yasaklı olmamak.
♦ Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
♦ Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
♦ Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
YÖNETİCİ ASİSTANI/2019

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.