logo yeni

calisanlar2 copy

BAYBURT MERKEZ SYDV PERSONEL ALIM İLANI (8-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

bartinBayburt Merkez SYDV personel alım ilanı

 

 

 Sosyal yardım ve inceleme görevlisi  Son başvuru: 05/09/2018  1 adet
-- Bilgisayar programlarını (Windows,Word, Excel, Powerpoint,v.b.programlar) kullanabiliyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak
- Üniversitelerin 4 yıllık fak.;İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi,Sosyoloji,Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,Halkla İlişkiler,İletişim ve Sosyal Hizmetler Böl. birin den mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak,
- En az B sınıfı ehli yet sahibi olmak,
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- B-PERSONEL ALIMINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR: 1)T.C.vatandaşı olmak,2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3)18 yaşını bitirmiş,35 yaşını doldurmamış olmak,4)Askerlik görevini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak ,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6)TCK.nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı lık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7)2016-2017 Kamu personel sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak. C) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR: 1-Bayburt ilinde en az 3 ay ikamet ettiğine dair belge ibraz etmek,2-En az B sınıfı ehli yet sahibi olmak,3-Bilgisayar programlarını (Windows,Word, Excel, Powerpoint,v.b.programlar) kullanabiliyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak,4-Adaylar başvuru belgesine varsa İngilizce bilgisi ve işaret dili bilmek konusunda belge ekleyebilirler 5-KPDS vb.dil sınavları sonucu,alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi olanlar işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.6-Mesleki Yeterlilik Belgesi (İş ve Meslek Danışmanı ) sahip olmak D-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 1-özgeçmiş,2-Diploma veya mezuniyet belgesi(Noter tasdikli)3-KPSSP3 sınav sonuç belgesi 4-Sabıka kaydı 5-2 adet fotoğraf, 6-Askerlik belgesi,7-Sağlık kurulu raporu (Mülakat Sınavını kazanandan sınav sonrası istenecektir) 8-Adrese kayıtlı nüfus kayıt örneği ,9- Mesleki Yeterlilik Belgesi (İş ve Meslek Danışmanı ) ,10-Varsa yüksek lisans,KPDS vb. dil sınavları sonucu,alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi,11-İstenilen özel şartlardaki tüm belgelerin teslimi


SYDV Başvuru Bağlantısı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.