logo yeni

calisanlar2 copy

MERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI (8-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

merkez bankasiMERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCILARI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Merkez Bankası Uzman Yardımcısı (100 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi

Bilgilendirme

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (31 Ağustos-10 Eylül 2018)

S En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Y ükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kuramlarının; iktisat, ekonometri, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, finans, finansal matematik, maliye, uluslararası ilişkiler, muhasebe, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, bankacılık, sigortacılık, aktüerya, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, psikoloji ve sosyoloji programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

S 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

S Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.

S 01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak.

2. Yazılı Meslek Sınavı (29-30 Eylül 2018)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan 5 gruptan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.
Seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
Yazılı meslek sınavı tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır.
Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan tabloda belirtilen sayılarda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı yazılı meslek sınavı grupları ile konu ve ağırlıkları;

Grup

Mezun Olunan Bölüm

Sınav Konuları

Ağırlık

Yazılı Meslek

Sınavına

Çağrılacak

Aday

Sayısı*(1)

Komisyon

Mülakatına

Çağrılacak

Aday

Sayısı*(2)

 

İktisat, Ekonometri, İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri

Mühendisliği, Finans, Finansal

Matematik, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu

Yönetimi

İktisat

% 40

   

1

Ekonometri

% 40

% 30

270

60

 

Para-Banka

% 30

   
         
 

İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans,

Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi,

Bankacılık, Sigortacılık,

Aktüerya

Muhasebe

% 60

   

2

Kamu Maliyesi Para-Banka

% 30

% 10

270

60

     
         
 

İstatistik, Ekonometri,

Matematik, Matematik

Mühendisliği

İstatistik

% 60

   

3

Matematik

% 30

90

20

 

Para-Banka

% 10

   

4

Hukuk, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Maliye,

Uluslararası İlişkiler

Hukuk

Para-Banka

% 90

% 10

90

20

       
 

İnsan Kaynakları, İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri

Mühendisliği, Bilgisayar ve

Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

Psikoloji, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi,

Uluslararası İlişkiler

       
 

İnsan Kaynakları

% 60

   

5

İşletme

% 30

180

40

 

Para-Banka

% 10

   
         

(1) KPSS, ALES, GRE veya GMATpuanlarına göre yapılacak sıralama sonucu (üniversiteler tarafından kabul edilen ALES Sınavı Denklik Tablosu kullanılarak, GMAT ve GRE puanlarının 100 ’lük sisteme göre denk puanı esas alınacaktır) tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
(2) Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucu tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır. 

3. Test (15-17 Ekim 2018)

Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (30 Ekim-9 Kasım 2018)

Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 31.08.2018 tarihinden 10.09.2018 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi İnsan Kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
o Fotoğraf
o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE)
o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

S Türk vatandaşı olmak.
S Kamu haklarından yasaklı olmamak.
S Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
S Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
S Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

MERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCISI/2018

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.