logo yeni

calisanlar2 copy

TÜBİTAK BİLGEM UAKEA PERSONEL İLANI (6-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakTÜBİTAK BİLGEM

ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1
1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1.1 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 33

Personelin Görev Yapacağı Şehir: GEBZE/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2-C, C++, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az birinde yazılım geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olmak.
1.2.3-Yazılım mimarileri ve veri altyapıları konularında temel bilgi sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1.2 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 30
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik¬Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2-Sayısal Devre Tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
2.2.3-VHDL ve/veya Verilog programlama dillerini kullanarak FPGA tasarımında yapacak bilgiye sahip olmak.
2.2.4-Elektronik devre tasarımı ve simülasyonu (Altium, Hyperlynx vb ) programları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1.3 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı :3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2-C, C++, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az birinde yazılım geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olmak.
3.2.3-Yazılım mimarileri ve veri altyapıları konularında temel bilgi sahibi olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1.4 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Gerçekleme faaliyetlerinde görev almak ve bunun için gerekli araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı :6
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.
• C, C#, C++ veya Java programlama dillerinden en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
• Magma, Sage, Mathematica, Matlab vb hesaplama araçlarından en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
• Kriptografik algoritmalar ve protokollerin tasarımı ve analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.
• Kriptografik algoritmaların yazılım (Mikroişlemci) ve/veya donanım (FPGA) ortamında gerçeklenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.
• Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi olmak. 
• Üst düzey matematiksel muhakeme ve analiz yeteneğine sahip olmak ve yeni teknolojiler konusunda öğrenmeye açık olmak.

5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1.5 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Proje Destek Faaliyetlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:6

Personelin Görev Yapacağı Şehir:GEBZE/KOCAELİ
5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
5.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.
• Proje yönetim metodolojisini bilmek, iletişim ve sunum becerilerine sahip olmak. takım çalışmalarına yatkın olmak. ARGE projelerinde proje takım elemanı olarak teknik iş tecrübesine sahip olmak.
• Ürün geliştirme projelerinde standart konfigürasyon ve veri yönetimi faaliyetlerini yürütmek.
• Projelerin gerektirdiği konfigürasyon yönetimi ihtiyaçlarını belirlemek ve konfigürasyon yönetim planlarını hazırlamak.
• Teknik şartnamelerdeki emniyet (safety) gereksinimlerinin doğruluğu, anlamlılığı ve fizibilitesi konusunda görüş oluşturmak ve yönlendirici olmak.
• Emniyetle ilgili teknik gereksinimleri belirlemek, tanımlamak ve bu amaçla gerekli analizleri yapmak.
• Emniyetle ilgili teknik gereksinimleri karşılayabilmek için gerekli tasarım çözümlerini üretmek veya üretilmesine kılavuzluk etmek.
• Emniyetle ilgili testlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesine destek vermek ve elde edilen test sonuçlarını yorumlamak.
• Projenin gerekleri, ilgili standartlar ve Kurum süreçlerini referans alarak Proje Kalite Güvence Planını hazırlama tecrübesine sahip olmak.
• Proje süreç denetimlerini planlamak, gerçekleştirme, raporlama ve çıkan uygunsuzlukları takip edip sonuçlandırma tecrübesine sahip olmak.
• Proje çıktılarını (doküman, veri, ürün vb.) kalite açısından gözden geçirme tecrübesine sahip olmak.

• Proje Kalite Güvence toplantıları yapma, gerektiğinde süreç eğitimleri verme tecrübesine sahip olmak.
• İç ve dış denetimlere katılmak, öncesindeki hazırlık çalışmalarını yürütme tecrübesine sahip olmak.
• Projenin Kalite Güvence ölçütlerini takip etme ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
• Süreçleri ve süreç varlıklarını (şablon, form, kılavuz, vb.) tanımlama/iyileştirme tecrübesine sahip olmak.
• Teknik şartnamelerdeki güvenilirlik (reliability) gereksinimlerinin doğruluğu, anlamlılığı ve fizibilitesi konusunda görüş oluşturmak ve yönlendirici olmak.
• Güvenilirlikle ilgili teknik gereksinimleri belirlemek, tanımlamak ve bu amaçla gerekli analizleri yapmak.
• Güvenilirlikle ilgili teknik gereksinimleri karşılayabilmek için gerekli tasarım çözümlerini üretmek veya üretilmesine kılavuzluk etmek.
• Güvenilirlikle ilgili testlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesine destek vermek ve elde edilen test sonuçlarını yorumlamak.

 

İLANA İLİŞKİN TÜM AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.