logo yeni

calisanlar2 copy

TÜBİTAK GIDA ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI (5-2018)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakGIDA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.MAM.GE.2018-01
1- Referans Kodu: TBTK.MAM.GE.2018-1.01
Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonuna başvurabilmek için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:
Gıda Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan fermente ürünler konusundaki çalışmalarda mikrobiyolojik örnek alma, ekim yapma, mikroorganizma kültürü geliştirme, fermente ürün üretimi ve çalışmaların raporlanması, laboratuvar kalite belgelerinin tutulması ve pilot ölçekli üretim çalışmalarında görevlendirilmek, laboratuvar düzenini sağlamak, cihazların günlük bakım ve temizliğini yapmak ve takip etmek üzere Teknisyen istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az 2 (iki) yıllık ön lisans eğitimi veren Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Gıda veya Gıda Teknolojisi Teknikerliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Tercih edilen nitelikler;
• Gıda ya da Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma konusunda mesleki tecrübe sahibi olmak.
• Esnek çalışma saatleri ve/veya vardiyalı çalışmaya engeli bulunmamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) MS Office programlarını kullanmayı bilmek.
e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
f) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.
g) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.
h) Başarı puanı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır;

FORMÜL

Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Derecesi ([1])

Talep Edilen İş İle İlgili Mesleki Tecrübe

Talep Edilen İşe Ait Eğitim Sertifikası Tecrübe

Aday

Puanı

Hesaplama

Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalaması=(x)

Gün

= (y)

360

(z)

(x)+(y)+(z)

Azami

Puan

4

5

1

10

 

[1] Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Ön Lisans, Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir), 

*Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.
** İlanlarda belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
*** İlanlarda belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için www.mam.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 07 / 06 / 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Geçerli başvuru yapan adaylar "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 
• Ön Lisans transkript belgesi,
• Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
• Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0262 677 21 72
0262 677 21 74

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.