logo yeni

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL İLANI (11-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

orta anadolu kalkinma ajansiPERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI
T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kayseri ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvuru Tarih ve Saatleri

30 Kasım 2017 08.00 - 08 Aralık 2017 18.00

Sınav Şekli

Sözlü Sınav (Mülakat)

Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi

15 Aralık 2017

Sınav Tarihleri

22 Aralık 2017

Başvuru ve Sınav Yeri

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 79 Kat: 5

38080 Kocasinan, KAYSERİ

Tel: +90 (352) 352 6726 Faks: +90 (352) 352 6733

Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 08 Aralık 2017 saat 18.00 itibarıyla yukarda belirtilen T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Hizmet Binasına ulaştırılmış olması gerekmektedir.
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1. GENEL ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı veya güveni kötüye kullanma, hileli iflas ve bunun gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan, devlet sırlarını açığa vurma suçundan, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya sınava ilk başvuru tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl ertelettirmiş olduğunu belgelemek,
e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,
g) Yurtiçi ve/veya yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
h) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı bulunmamak,
i) Başvuruda bulunulan pozisyonla ilgili özel şartlarda talep edilen özelliklere sahip olmak,

İLANIN DİĞER AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İŞ TALEP FORMU

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.