logo yeni

calisanlar2 copy

TOKAT TURHAL SYDV PERSONEL ALIM İLANI (10-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tokat turhalTokat Turhal SYDV personel alım ilanı

 

 

 

 Büro görevlisi  Son başvuru: 16/10/2017  1 adet
- Bilgisayar ve Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Muhasebe Bölümlerinden mezun olmak.
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- B-)Turhal İlçesi SYD Vakfına Büro Görevlisi alımında aranacak şartlar: 1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4-Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 7- ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2016 veya 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 8- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Muhasebe Bölümlerinden mezun olmak. 9-Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. 10-Yabancı dil biliyor olmak.(Müracaat ön koşulu olmayıp tercih sebebidir) 11- Turhal İlçe sınırları içinde ilan tarihinden önce en az 6 aydır ikamet ettiğini gösterir belge.(01.04.2017 tarihi ve öncesi) 12-Her aday Yalnızca bir pozisyon için başvurabilir. 13-Vakfımız Mülakat Komisyonu sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. Mülakat neticesinde başarılı olan adaylar arasından yapılacak Noter Kurası sonucunda Mütevelli Heyeti kararı ile SYD Vakıflarında işe başlatılır. İsteneilen evraklar ve tüm duyurular www.turhal.gov.tr sitesinden yayınlanacaktır.
 Sosyal yardım ve inceleme görevlisi  Son başvuru: 16/10/2017  1 adet
- Bilgisayar ve Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Muhasebe Bölümlerinden mezun olmak.
- En az B Sınıfı Ehliyet.
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- A-)Turhal İlçesi SYD Vakfına Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımında aranacak şartlar: 1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4-Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 7- ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2016 veya 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 8- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Muhasebe Bölümlerinden mezun olmak. 9-Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. 10-En az B sınıfı Ehliyete sahip olmak. 11-Yabancı dil biliyor olmak. (Müracaat ön koşulu olmayıp tercih sebebidir) 12-Turhal İlçe sınırları içinde ilan tarihinden önce en az 6 aydır ikamet ediyor olmak.(01.04.2017 tarihi ve öncesi) 13-Her aday Yalnızca bir pozisyon için başvurabilir. 14-Vakfımız Mülakat Komisyonu sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. Mülakat neticesinde başarılı olan adaylar arasından yapılacak Noter Kurası sonucunda Mütevelli Heyeti kararı ile SYD Vakıflarında işe başlatılır. Tüm duyurular >www.turhal.gov.tr

SYDV Başvuru Bağlantısı 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.