logo yeni

calisanlar2 copy

TÜBİTAK BSTG PERSONEL İLANI (9-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakT Ü B İ T A K

BİLGEM

BİLGİ SİSTEMLERİ VE TESİS GÜVENLİK

İlan No: TBTK.BİLGEM.BSTG.2017-2

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BSTG.2017-2.1 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1-        İşin Tanımı ve Özellikleri

Merkezimiz Bilgi Sistemleri bünyesinde teknik destek konusunda görev almak üzere Bilgi Sistemleri Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2-        Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1-    Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Bilgi Güvenliği

Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Elektrik, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi veya Elektronik Teknolojisi

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2-    Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

 • Active Directory, Domain, Network, Wireless teknik destek konularında tecrübe sahibi olmak.
 • Temel Bilgi Teknolojileri teknik destek konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Microsoft İşletim Sistemi teknik destek konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Temel network bilgisine sahip olmak.
 • Son kullanıcı desteği konusunda yetkin olmak.
 • Teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 29/09/2017 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Güncel Özgeçmiş,
 • Ön Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi,
 • Yükseköğretim Mezun Belgesi (E-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Ön Lisans Transkript Belgesi,
 • Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 • Askerlik durumunu gösterir belge.

Not:       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: (262) 648 10 00 / 2434-1696-3520-3529

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.