İSTANBUL SİLİVRİ SYDV PERSONEL ALIM İLANI (6-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

istanbul silivriİstanbul Silivri SYDV personel alım ilanı

 

 

 

 

   

 

 

 Sosyal yardım ve inceleme görevlisi  Son başvuru: 07/07/2017  1 adet
- Bilgisayar programlarını (Windows, Word, Excel, Powerpoint vb.) kullanabiliyor olmak ve bu çerçevede eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmak,
- Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
- En az B sınıfı 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 7- En az 4 Yıllık (Lisans) Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinin birisinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, 8- Bilgisayar programlarını (Windows, Word, Excel, Powerpoint vb.) kullanabiliyor olmak ve bu çerçevede eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmak, 9- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek, 10- Sınav başvuru bitiş tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde en az 1 yıl Silivri?de ikamet etmiş olmak, 11- Adayın sınavı kazandığı takdirde en az 5 yıl Silivri SYD Vakfında çalışmayı ve bahsi geçen süre içerisinde ayrıldığı takdirde son aldığı brüt maaşının 1 yıllık toplam tutarını tazminat olarak ödemeyi noter tasdikli beyan ve taahhüt etmek.