logo yeni

calisanlar2 copy

KARS MERKEZ SYDV PERSONEL ALIM İLANI (5-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

karsKars Merkez SYDV personel alım ilanı

 

 

 

 

   

 

 

 Büro görevlisi  Son başvuru: 24/05/2017  3 adet
- (4) yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji , Psikoloji, Halkla İlişkiler, bölümleriyle İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler,Siyasal Bilgiler Fakültelerinden birinden mezun olmak
- İşe alım sürecinde geçerli olan 2015 -2016 Yılları Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak,(4) yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji , Psikoloji, Halkla İlişkiler, bölümleriyle İktisat, İşletme, İk.İd.Bilimler,Siyasal Bilgiler Fakültelerinden birinden mezun olmak.Adaylartarafından online olarak yapılan başvuru 'Ön Başvuru' niteliğindedir. KPSS sonuç belgesi aslı,Adli sicil belgesi aslı, , Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,Mezun oldukları okullara ait diploma, geçici mezuniyet belgesi vb. mezun olduklarına dair belgelerin aslı veya noter onaylı sureti,Noter onaylı kimlik suretlerinin evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 25/05/ 2017 tarihinde başlayıp 31/05/2017 tarihi saat 17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 15 kişi (alınacak personel sayısının 5 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak 3 kişi belirlenecektir.Mülakat , Mülakata katılacakların yapılacak güvenlik soruşturmaları sonrasında neticelendirilecek olup ;mülakat sınavında başarılı olanlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra işe başlatılacaktır.Mülakat tarihi, yeri ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylara www.kars.gov.tr adresinden duyuru yapılacak olup ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.TÜM DETAYLAR www.kars.gov.tr ADRESİNDE MEVCUTTUR.
 Muhasebeci  Son başvuru: 24/05/2017  1 adet
- 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinin İktisat,İşletme, Maliye veya herhangi bir fakültenin 4 yıllık muhasebe bölümünden mezun olmak. 
- İşe alım sürecinde geçerli olan 2015 ve 2016 Yılları Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak, 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinin İktisat,İşletme, Maliye veya herhangi bir fakültenin 4 yıllık muhasebe bölümünden mezun olmak. Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru ?Ön Başvuru? niteliğindedir. KPSS sonuç belgesi aslı,Adli sicil belgesi aslı, Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,Mezun oldukları okullara ait diploma, geçici mezuniyet belgesi vb. mezun olduklarına dair ispatlayıcı belgelerin aslı veya noter onaylı sureti,Noter onaylı kimlik suretlerinin evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 25/05/ 2017 tarihinde başlayıp 31/05/2017 tarihi saat 17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 5 kişi (alınacak personel sayısının 5 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak 1 kişi belirlenecektir. Mülakat , Mülakata katılacakların yapılacak güvenlik soruşturmaları sonrasında neticelendirilecek olup ;mülakat sınavında başarılı olanlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra işe başlatılacaktır. Mülakat tarihi, yeri ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylara www.kars.gov.tr adresinden duyuru yapılacak olup ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN TÜM DETAYLAR www.kars.gov.tr ADRESİNDE MEVCUTTUR.

 

 Sosyal yardım ve inceleme görevlisi  Son başvuru: 24/05/2017  3 adet
- (4) yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji , Psikoloji, Halkla İlişkiler, bölümleriyle İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler,Siyasal Bilgiler Fakültelerinden birinden mezun olmak
- En az B sınıfı Ehliyete sahip olmak.( Tercih sebebidir.)
- İşe alım sürecinde geçerli olan 2015-2016 YıllarıKamuPersonelSeçmeSınavındanKPSS P3 türünde enaz 60 puan almış olmak, (4) yıllık lisans eğitimi veren yüköğr.kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji,Psikoloji,Halkla İlişkiler, bölümleriyle İktisat, İşletme,İİBF ve SiyasalBilgilerFakültelerinden birinden mezunolmak En az B sınıfı Ehliyete sahip olmak.(Tercih sebebidir.) Adaylar tarafından onlineolarak yapılan başvuruÖn Başvuruniteliğindedir.KPSS sonuç belgesi aslı,Adli sicil belgesi aslı,Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,Mezun oldukları okullara ait diploma,geçicimezuniyet belgesi vb. mezun olduklarına dair belgelerin aslı veya noter onaylı sureti,Noter onaylı kimlik suretlerinin ve ehliyet(varsa) belgesinin evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi25/05/ 2017 tarihinde başlayıp 31/05/2017 tarihi saat 17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 15 kişi(5katıaday) mülakata çağırılarak alınacak 3 kişi belirlenecektir. Mülakat ,Mülakata katılacakların yapılacak güvenlik soruşturmaları sonrasında neticelendirilecek olupmülakat sınavında başarılı olanlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra işe başlatılacaktır.Mülakat tarihi, yerive mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylara www.kars.gov.tr adresinden duyuru yapılacak olup ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.TÜM DETAYLAR www.kars.gov.tr ADRESİNDE MEVCUTTUR.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.