TÜBİTAK MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL İLANI (4-2017)

Aktif . Yayınlanma Diğer İlanlar

tubitakENERJİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.MAM.EE-2017-01

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.EE-2017-1.01

AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Hidroelektrik enerji santral projelerinde hidrolik türbinlerin verim ölçümü, geometrik ölçüm ve lazer tarama işlerini, optimizasyon çalışmalarını ve ANSYS CFX yazılımı ile hidrolik türbinlerin CFD analizlerini gerçekleştirmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinin birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Bir aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmak için engeli bulunmamak.

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

 Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almış olmak,

 Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Yöntemler ve Deneysel Ölçüm Yöntemleri konularına ilgili olmak,

 ANSYS CFX ve Bladegen yazılımlarında tecrübe sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.EE-2017-1.02

AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan Ar-Ge projeleri kapsamında gerekli yazılımların tasarım ve geliştirme çalışmalarında görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

İlanın devamı için tıklayınız