logo yeni

calisanlar2 copy

Tüm-Bel-Sen'den Destek Sözü

Çok
5 yıl 6 ay önce #6051 Yazan: fatality
fatality tarafından Tüm-Bel-Sen'den Destek Sözü konusunda yanıtlandı
50 kez telefon açtıktan sonra sonunda beklediğim içthadı gönderdiklerini söylediler. Baktım bana söylenen konu ile pek alakalı değil ayrıca içtihad değil... Yine de belki birine faydası dokunur diye burdan paylaşıyorum. Ayrıca zaten bildiğimiz bir şey daha tescillendi, sendikaların yüzümüze karşı söyledikleri ile yaptıkları bir değil. Sendikalar hak arama peşinde filan değil, arkalarında ki kitleyi kullanarak güç ve para peşindeler. Hükümetin zaten yapalım dediği konularda önce çıkıp ahkam kesiyorlar sonra biz yaptık diye reklam yapıyorlar. Şunu anladım ki hiç bir konuyu sendikalar gündeme getirmiyor, gündemde olan konularla sendikalar uğraşıyor. Fakat hakkını teslim etmek lazım bu konuda Kamu-Sen bir miktar ses çıkardı ve en azından kameralar önünde gündeme getirdi. İşine yarayan arkadaş olursa danıştay kararı aşağıda:

"Danıştay 5. Daire 14.05.1998 tarih ve E: 1995/3956, K: 1998/1460 sayılı kararında; “ … 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis Edilen Sınıflar" başlığını taşıyan 36. maddesinin VIII. bendinde "Yardımcı Hizmetler Sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4. maddesinin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar..." hükmüne yer verilmiş; aynı Yasanın 4. maddesinin (D) bendinde, işçilerin; memur, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında kalan kişiler olduğuna ve bunlar hakkında 657 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanamayacağına işaret edilmiştir. Öte yandan, 657 sayılı Yasanın "Sınıflandırma" başlığını taşıyan II. Kısmının "Kadroların tespiti" başlıklı 33. maddesinde yer alan "Kadrosuz memur çalıştırılamaz."; "Kadro cetvelleri" başlığını taşıyan 35. maddesindeki "Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, ünvanı ve adedi gösterilir." ve 45. maddesinde yer alan "Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." yolundaki hükümler birlikte değerlendirildiğinde, "memurun kendi kadro görevinde çalışmasının" temel ilke olarak kabul edildiğinde kuşkuya yer bulunmamaktadır.

Olayda, ... günlü, ... sayılı Belediye Encümeni kararıyla sınava tabi tutulmaksızın geçici işçi olarak ... tarihinde davalı idarede göreve başlatılan ve ... günlü, ... sayılı Belediye Meclisi kararıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfında hizmetli kadrosuna atanan davacının, Devlet memurluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunun görülmesi üzerine 1988 yılında daire içi görevinden alınarak, temizlik işleri, su ve kanalizasyon hizmetlerinde (davalı idarenin savunma dilekçesinde de açıkça belirtildiği gibi) "fiilen işçi olarak" çalıştırıldığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmakta ise de; davacının, yukarıda metinleri yazılı Yasa hükümleri karşısında, kapsamında bulunduğu Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almayan bir görevde çalıştırılmasına hukuken olanak bulunmadığı açık olduğu gibi; olayın niteliği dikkate alındığında, davalı idarece tesis edilen ve "davacının temizlik işlerinde çalıştırılmasını" öngören ... günlü, ... sayılı işlemde, yukarıda niteliği açıkça belirtilen geçici görevlendirme müessesesinin koşullarının da mevcut olmadığı görüldüğünden, davacının, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kadrosuna döndürülmesi için yaptığı başvurunun reddi yolunda tesis edilen işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır ... Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle ...İdare Mahkemesinin ... günlü, 1995/328 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına …” karar verilmiştir."

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #6107 Yazan: bapir
bapir tarafından Tüm-Bel-Sen'den Destek Sözü konusunda yanıtlandı
:sick: guzel kardes,ben sahsem adana vekille yuz yuze gorustum,yhs 36 maddeyi icin soyledim bana cevap su boyle ne calisma var,nede gumdemde var chp chpde el atmis dedim chp hersey verir dedi bakmayin birde para kaynagi yok
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: aliakcil

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #6108 Yazan: aliakcil
aliakcil tarafından Tüm-Bel-Sen'den Destek Sözü konusunda yanıtlandı
herşeye para var bir tek bize yok. bu hükümet iyice bizi kendinden soğutmaya başladı. resmen ben sizin oyunuzu istemiyorum diyor.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.123 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.