logo yeni

calisanlar2 copy

BAŞBAKANA VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİ

Çok
7 yıl 4 ay önce #100 Yazan: narmenx
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. …/09/2013

Dr.Mehmet Ali EDİBOĞLU
Hatay Milletvekili


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan ve yaklaşık olarak sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan kamu görevlilerinin bir meslek grubu olarak tanımlanmadığı bilinmektedir.
Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk olarak 29.08.2005 tarihinde hükümeti temsilen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN başkanlığında Memur Sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde konu ele alınmıştı.
Bu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunda mutabakata varılan 11.Maddenin –(b) bendinde;
’’ Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” hususu zapt altına alınmış, ancak bu konuda şu ana kadar bu mutabakat uygulanmamıştır.
Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlilerinin görev tanımında ise; ’’ Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.” denilmektedir.
Oysa artık kamu idareleri hizmet satın alımı yolu ile bu işlerin hepsini taşeron şirketlere gördürmektedir. Bu durumda hem Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri pasif bir şekilde bekletilmekte, hem de memur açığını kapatılabilmek için yeni alımlar yapılmaktadır. Bu durum ise, Devlete maliyeti arttırmakta olup, çok düşük verimler alınmasına da neden olmaktadır. Ayrıca Engelli kadrosundan işe giren personeller de bu sınıfa verilerek engellerine bir engel daha katılmaktadır. Engelli olan bu kamu çalışanlarımızın bu sınıfta görev yaptırılmaları vicdani olarak bizleri de rahatsız etmektedir.
Bu çerçevede;
1-) 2005 yılında hükümetiniz ile memur sendikaları arasında imzalanan mutabakat metninde uzlaşı sağlanmış olan 11.Maddenin –(b) bendi için şu anda bir çalışmanız var mıdır?
2-) Mevcut durumda, Yardımcı Hizmetler Sınıfının tamamen kaldırılması mümkün değil ise, bu sınıfta görev yapan ve kendisini yetiştirmiş Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının bir kereye mahsus GİH sınıflarına geçişinin yapılması için bir çalışma yapılması hakkaniyet ilkesi çerçevesinde kuşkusuz olup, böyle bir çalışmayı gündeme almayı düşünüyor musunuz?
3-) Öğrenim düzeyi lisenin altında kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personellerine de hükümetiniz tarafından daha önceden de dile getirilen Ek Gösterge verilmesi hakkında bir çalışmanız mevcut mudur?
4-) Sürekli olarak görmezden gelinen 657 Sayılı Devlet Memurlarının on hizmet Sınıfından biri olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının bu feryadına çare olacak mısınız? Yoksa kendilerini 657 sayılı Yasanın ikinci sınıfı olarak tabir eden bu mağdur sınıfın mağduriyetlerinin sürmesine göz yummaya devam mı edilecektir?
5-) Diğer taraftan Başbakanlık Genelgesi 2009/12 de ihtiyacın doğması halinde Görevde Yükselme Sınavı açılması yönünde genelge yayımladığı halde; Adalet Bakanlığı 2010 yılında, MEB 2010 yılında, İçişleri Bakanlığı 2004 yılında, Maliye Bakanlığı 2007 yılında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 2008 yılında, Ulaştırma Bakanlığı 2009 yılında olmak üzere uzun zaman geçmesine rağmen Yardımcı Hizmetler Sınıfının yükselmesi için herhangi bir sınav açmamıştır. Bu çerçevede Görevde Yükselme Sınavlarının yapılması için, ÖSYM sınavı gibi bir sınav takvimi oluşturulamaz mı? Bu sınıfın yükselmesini de sağlamak için 2013 yılı bitmeden Görevde Yükselme Sınavı açmayı düşünüyor musunuz?

Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #103 Yazan: arsahmet
arsahmet tarafından BAŞBAKANA VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİ konusunda yanıtlandı
sen rast getir ya rabbi

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce - 7 yıl 4 ay önce #104 Yazan: narmenx
narmenx tarafından BAŞBAKANA VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİ konusunda yanıtlandı

narmenx Yazan:: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. …/09/2013

Dr.Mehmet Ali EDİBOĞLU
Hatay Milletvekili


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan ve yaklaşık olarak sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan kamu görevlilerinin bir meslek grubu olarak tanımlanmadığı bilinmektedir.
Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk olarak 29.08.2005 tarihinde hükümeti temsilen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN başkanlığında Memur Sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde konu ele alınmıştı.
Bu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunda mutabakata varılan 11.Maddenin –(b) bendinde;
’’ Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” hususu zapt altına alınmış, ancak bu konuda şu ana kadar bu mutabakat uygulanmamıştır.
Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlilerinin görev tanımında ise; ’’ Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.” denilmektedir.
Oysa artık kamu idareleri hizmet satın alımı yolu ile bu işlerin hepsini taşeron şirketlere gördürmektedir. Bu durumda hem Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri pasif bir şekilde bekletilmekte, hem de memur açığını kapatılabilmek için yeni alımlar yapılmaktadır. Bu durum ise, Devlete maliyeti arttırmakta olup, çok düşük verimler alınmasına da neden olmaktadır. Ayrıca Engelli kadrosundan işe giren personeller de bu sınıfa verilerek engellerine bir engel daha katılmaktadır. Engelli olan bu kamu çalışanlarımızın bu sınıfta görev yaptırılmaları vicdani olarak bizleri de rahatsız etmektedir.
Bu çerçevede;
1-) 2005 yılında hükümetiniz ile memur sendikaları arasında imzalanan mutabakat metninde uzlaşı sağlanmış olan 11.Maddenin –(b) bendi için şu anda bir çalışmanız var mıdır?
2-) Mevcut durumda, Yardımcı Hizmetler Sınıfının tamamen kaldırılması mümkün değil ise, bu sınıfta görev yapan ve kendisini yetiştirmiş Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının bir kereye mahsus GİH sınıflarına geçişinin yapılması için bir çalışma yapılması hakkaniyet ilkesi çerçevesinde kuşkusuz olup, böyle bir çalışmayı gündeme almayı düşünüyor musunuz?
3-) Öğrenim düzeyi lisenin altında kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personellerine de hükümetiniz tarafından daha önceden de dile getirilen Ek Gösterge verilmesi hakkında bir çalışmanız mevcut mudur?
4-) Sürekli olarak görmezden gelinen 657 Sayılı Devlet Memurlarının on hizmet Sınıfından biri olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının bu feryadına çare olacak mısınız? Yoksa kendilerini 657 sayılı Yasanın ikinci sınıfı olarak tabir eden bu mağdur sınıfın mağduriyetlerinin sürmesine göz yummaya devam mı edilecektir?
5-) Diğer taraftan Başbakanlık Genelgesi 2009/12 de ihtiyacın doğması halinde Görevde Yükselme Sınavı açılması yönünde genelge yayımladığı halde; Adalet Bakanlığı 2010 yılında, MEB 2010 yılında, İçişleri Bakanlığı 2004 yılında, Maliye Bakanlığı 2007 yılında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 2008 yılında, Ulaştırma Bakanlığı 2009 yılında olmak üzere uzun zaman geçmesine rağmen Yardımcı Hizmetler Sınıfının yükselmesi için herhangi bir sınav açmamıştır. Bu çerçevede Görevde Yükselme Sınavlarının yapılması için, ÖSYM sınavı gibi bir sınav takvimi oluşturulamaz mı? Bu sınıfın yükselmesini de sağlamak için 2013 yılı bitmeden Görevde Yükselme Sınavı açmayı düşünüyor musunuz?


Sayın Faruk ÇELİK'ten sonra Sayın Başbakana verilen yazılı soru önergesine dikkat edecek olursanız,engelli arkadaşlarımızı da özellikle belirterek verdik.İnşallah hayırlısı ile bir sonuç alacağız.

Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......
Son Düzenleme: 7 yıl 4 ay önce Düzenleyen:narmenx

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #118 Yazan: erhan
erhan tarafından BAŞBAKANA VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİ konusunda yanıtlandı
hayde hayırlısı bize düşenleride paylaşın arkadaşlar.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #119 Yazan: erhan
erhan tarafından BAŞBAKANA VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİ konusunda yanıtlandı
arkadaşlar bize düşenleride yazın,burdayız.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #135 Yazan: maxduro
maxduro tarafından BAŞBAKANA VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİ konusunda yanıtlandı
inşallah cevaplar

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.166 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.