logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ UNVANLARININ KANUN ÇALIŞMASI

Çok
6 yıl 5 ay önce #5335 Yazan: skanik
Arkadaşlar Maliye müsteşarı Sayın Naci AĞBAL beye yaptığımız ziyarete soldan sağa TÜRKBİLEŞİM DERNEĞİ ÜYELERİ Adnan YILMAZ SÜLEYMAN KANIK PROF Dr. Turan MENTEŞ MALİYE MÜSTEŞARI Nacı AĞBAL arkasnda Zafer VERGİLİ Kadir ÇİÇEK

B İ L G İ N O T U

ÇÖZÜMLEYİCİ VE PROGRAMCI KADROLARINA AİT

ÖZLÜK HAKLARININ KANUN İLE DÜZENLENMESİ

Çözümleyici ve Programcı unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması Bakanlar Kurulu?nca 24.6.2013 tarih ve 2013/5002 sayı ile kararlaştırılmıştır.

Ancak çözümleyici ve programcı kadrolarına atanan personelin hem niteliği hem de faaliyet alanı gereği aynı Teknik Hizmetler sınıfında yer alan Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanlı personel ile aynı özlük haklarına sahip olmaları ve bu nedenle mağduriyetlerin önlenmesi sağlanamamıştır.

Halbu ki kamu uygulamaları göz önüne alındığında, aşağıdaki 1 ve 2.nci maddelerde görüleceği üzere çözümleyici ve programcı unvanlarının özlük haklarının kanunla düzenlendiği görülmektedir.

1. EPDK, 20.02.2001 tarih 4628 sayılı kuruluş kanunu ve 03.03.2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ile çözümleyici ve programcılara ait ek göstergeleri 3600 olarak düzenlemiştir.

2. TBMM, 01.12.2011 tarih ve 6253 sayılı kanunla çözümleyici ve programcılar Teknik Hizmetler Sınıfına alınmış ve ek göstergeleri 3600-6000 arasında düzenlemiştir.

Bu nedenle, günümüz bilgi işlem merkezlerinde gerçekleştirilen işlemler ve verilen hizmetler uzmanlık düzeyinde teknik bilgi ve beceriye dayalı duruma gelmiş olup, çözümleyici ve programcıların teknolojik bilgi ve beceriye sahip uzman teknik personel niteliği taşımaktadır.

Sonuç olarak, Çözümleyici ve Programcı personelin mağduriyetlerin önlenmesi için özlük haklarıyla ilgili ekteki tabloda belirtilen 3 kanunun ilgili maddelerinde değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

EKLER :

14/6/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetveli
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetveli

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 5 ay önce #5347 Yazan: jayjay
süleyman bey mühendis v.s teknik diplomaları sayıyorsun da kendi mezun olduğun bölümü söyler misin ?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 5 ay önce #5354 Yazan: skanik
Değerli Meslektaşlarım.

Hepinize hayırlı cumalar olsun.

1.Arkadaşlar zor bir süreç içerisinden gecerek bu günlere gelmiş bulunuyoruz.Bütün enerjimi bu süreçte yoğun olarak kullandım.

YÖK süreci

DPB süreci

MALİYE BAKANLIĞI SÜRECİ (Burada çok zor bir süreçle uğraştık)

MEB süreci (Burada tam 3 ay nerede ise 9 genel müdürlüğe hergün gidip geldim desem inanın)

Bakanlık süreci(En kolay olan süreçti,Çünkü Kurumum Diyanet İşleri Başkanlığı arkamızda durdu.Ve destekledi.

RESMİ GAZETE SÜRECİ (Başbakanlıkda çalışan arkadaşlarımızın çok katkıları ile sonuçlandı.

2.TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ : Burada çok büyük mücadeleler verildi.Sendikalar devreye konuldu ve sonuçta maliye bakanlığı rıza göstererek bugünkü sonuç alındı.

3.Sonuç olarak 10344 sayılı bakanlar kuruluna göre maliyenin yetkisi ile ( d) benti kapsamına konularak ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI üst öğrenime göre kararlaştırıldı.Değişen ne bir bakanlar kurulu ne bir genelge ne bir tebliğ vardır.Duruma göre böyle takdir edildi.

4.KİT lerdeki arkadaşların durumunu devamlı maliye nezdinde gündeme getirmememize rağmen bizlere şu denildi. KİT lerdeki programcı ve çözümleyiceler 399 sayılı KHK II sayılı CETVELİNDE. Maliye kendisi ve dpb BAKANLAR KURULU ÇIKARTARAK I sayılı cetvele alabilir dendi.Bunda benim yetkim olsa niçin yapmıyayım.Arkadaşlarım haklı ama bana söyleyin bu durumda ne yapabilirm.Takdirlerinize bırakıyorum.

5.Maliye bakanlığı müsteşarı ile görüşmemizde 190 saylı kanunu ilk torba yasaya koyacaklarını beyan ettiler.Bunu beklemekteyiz.

6.Ek gösterge ile alakalı çalışmalarının devam ettiğini ve bizlere biraz zaman tanımalarını ve biraz zaman alacağını söylediler.Bunun yanında başka bir çalışmalarının olduğunu 2008 den sonra işe girenler gibi emeklilikde EK GÖSTERGE nin kaldırılabileceği hussunda çalışmaların olduğunu söylediler.

7.TÜRK BİLEŞİM DERNEĞİ olarak Ş.URFA milletvekilimiz ile yaptığımız görüşmede 3 adet kanun teklifi maddesini kendisine takdim ettik.Uygun bir ortam ve zamanda teklifi vereceğini beyan ettiler.

8.TÜRK BİLEŞİM DERNEĞİ OLARAK plan ve bütçe komisyonu başkanı bakan olduğu için görüşemedik.Resmi yazı yazarak yeni komisyon başkanından RANDEVU beklemekteyiz.

9.Hiçbir arkadaşımı ayırmadan bölmeden bu süreçi devam ettirmeye çalıştım.Birileri çıkıp ben bunu daha güzel ve daha iyi yapacağını beyan etsin ve buyrusun yapsın.Sonuçta bu sürecin geri gitmesi mümükün değildir.Forumdan akresif kelimeler hak hukuk havale falan falan dan bahsetmeye gerek yoktur.

10.Hiçbir programcı ve çözümleyici arkadaşımın maddi ve manevi olarak kaybı olmamıştır.Mevcut durum üzerine az çok katkılar sağlandı.Bunun sonucu hakaret veya Allah" a havale mi olmalıydı.

11.Bundan sonra bu formlar üzerinden değil bütün programcı ve çözümleyici arkadaşlarımı TÜRK BİLİŞİM DERNEĞİNE benim gibi üye olmalı tavsiye ediyorum.Çünkü buralarda işler kisileştiriliyor.TÜRK BİLİŞİM DERNEĞİ KURUMSAL bir yapıdır.

12.Bu arada bu süreç içerisinde yüzlerce telefon eposta ziyaretime gelinerek gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.Hepinize helal hoş olsun diyorum.

13.Ok yaydan çıkmıştır.Geri dönmesi mümkün değildir.Bütün arkadaşlarım eninde sonunda bütün haklarını almış olacaklardır.Mecbur olmadıkca artık forumlarda yazmamaya karar verdim.Çünkü seviye çok düşürülüyor.Hakaretlere ve argo kelimeler kullanılarak şahsiyetler yıpratılıyor.

14.Bundan sonra mücadelemiz TÜRK BİLİŞİM DERNEĞİ altında açılmış olan KAMU-BİB altında yürütülecektir.Saygılarımla

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 5 ay önce #5523 Yazan: scooby doo
sayın editör:
programcı ve çözümleyiciler 14 günlük genel memur zam farkını alırken bunun yanında 1 ocak itibari ile zamlanan özel hizmet tazminatının da 14 günlük zam farkını alacakmı?tşklr.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 5 ay önce #5964 Yazan: skanik
"190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir."
BAŞKAN – Komisyon, katılıyor musunuz?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükûmet?
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Sakarya) – Katılıyoruz.
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Gerekçe okunsun.
BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu açısından unvanları teknik hizmetler sınıfına dahil edilen Programcı ve Çözümleyicilerin, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer mevzuatta Genel İdare Hizmetleri olan hizmet sınıflarının Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Arkadaşlar teklifimiz kanunlaştı hayırlı uğurlu olsun
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: GÖZDE, akdenizli

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 5 ay önce #5968 Yazan: lazslo
Genel kuruldan hatta cumhurbaşkanı imzalamadan kesinleşmez ama genede hayırlı olsun programcı arkadaşlara

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.173 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.