logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ UNVANLARININ KANUN ÇALIŞMASI

Çok
5 yıl 8 ay önce #3996 Yazan: siyahkartal
DPB'NİN BAKANLIKLARA GÖNDERDİĞİ YAZI

T.C.
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 55921223/450.99/
Konu: TopluSözleşme

İlgi: 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme.

Bilindiği üzere, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme 14/08/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazcte'de yayımlanmıştır.

Söz konusu sözleşmenin Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar başlıklı üçüncü kısmında yer alan toplu sözleşmelerin bazı hükümlerinde belli konularda çalışma yapılacağı hususunda karar alınmıştır.

Bu itibarla, bahse konu hükümlerin tetkiki ile uygulanması hususunda gerekli nezaretin gösterilmesi, daha sonra gerçekleştirilecek sendikal süreçlerde toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasının takibi açısından önem arz edeceğinden, ekte yer verilen hizmet kollarına ait toplu sözleşme maddelerinde Bakanlığınızı ilgilendiren hususlarda gerekli çalışmaların yapılmasını, yapılan veya yapılacak olan çalışmalar hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve rica ederim.

Mehmet Ali KUMBUZOGLU
Devlet Personel Başkanı

TOPLU SÖZLEŞMEDE ÇALIŞMA YAPILACAĞI BELİRTİLEN MADDELER

1- Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu

Fazla çalışma ücreti

Madde 5- (1) 5235 sayılı Kanun ile 2576 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması hususunda Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çalışma yapılacaktır.

Servis hizmeti

Madde 6- (1) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılacaktır.

2- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu

Ek gösterge

Madde 14- (1) Yükseköğretim kurumlan kadrolarında görev yapan genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Mesleki ve teknik öğretmenlerin ilave eğitim, öğretim tazminatı

Madde 15- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin A/II bölümünün, Talim ve Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Sınav ücretleri

Madde 16- (1) 6495 sayılı Kanunla 6114 sayılı Kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacak aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara farklı idarelerde aynı tutarda sınav ücrcti ödenmesine yönelik anılan Bakanlar Kurulu Kararında düzenleme yapılacaktır.

3- Yerel Yönetim Hizmet Kolu

Ek gösterge

Madde 4- (1) Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşların kadrolarında çalışmakta olan daire başkanlarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak düzenlenmesi konusunda yasal çalışma yapılacaktır.

4- Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Kolu

Fazla çalışma genelgesi

Madde 2- (1) Kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıştırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178'inci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık genelgesi çıkarılacaktır.

Tapu Kadastro çalışanlarının sorumluluğu

Madde 3- (1) Tapu Kadastro çalışanlarının sorumlulukları ile ilgili olarak Medeni Kanunun 1007 nci maddesinden kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla ilgili kurulularla da gerekli koordinasyon sağlanarak yasal çalışma yapılacaktır.

5- Ulaştırma Hizmet Kolu

Manevra tazminatı

Madde 4- TCDD Harcırah Tüzüğünde öngörülen manevra personeline yapılan hizmet tazminatı ödemelerine ilişkin olarak "kendi merkezi" kavramının tanımı netleştirilecek ve bu konuda yaşanan sorunlar giderilecektir.

ARFF ve Apron memurlarının durumu

Madde 5- ARFF ve Apron memurlarının Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenmiş olan ücret skalasındaki durumunun değiştirilmesi hususu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak değerlendirilecektir.

6- Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu

Nöbetçi memurluğunun kaldırılması

Madde 8- Nöbetçi memurluğuna ilişkin 711 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hususunda yasal düzenleme yapılacaktır.

Sümer Holding personelinin işsizlik sigortası

Madde 6- (1) 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci maddesi uyarınca istihdam edilen personelin ücretlerinden 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun hükümleri kapsamında herhangi bir kesinti yapılmayacağı hususunda yasal çalışma yapılacaktır.


ANLAŞILAN, BİZİMLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILMAYACAK GİBİ !!!!!!!

ALLAH VAR KEDER YOK.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: GÖZDE

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 8 ay önce #3997 Yazan: elbetbirgün61
aynen arkadaş bir paspas çekmeye devam hamallığıa devam köleliğe ayakcılığa devam napalım kader diyelim

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 8 ay önce #4003 Yazan: skanik
Arkadaşlar bizim ile ilgili TOPLU SÖZLEŞMEDE hüküm açık ve net. DPB ilgili yazısısı tavsiye niteliğinde olup çalışma yapılması düşünülmektedir.Oysa bizler o hakkımımızı kendimiz takip ediyor ve kanunlaşması için çalışmalarımız devam etmektedir.Sonuç olarak bütün yollar TBMM den geçiyor. Çalışan gayret eden sonuç mutlaka alacaktır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 8 ay önce #4033 Yazan: siyahkartal
SÜREÇLE İLGİLİ HİÇ BİLGİ VERECEK KİMSE YOKMU ? NE OLUYOR NE BİTİYOR KİM NE YAPIYOR HANGİ AŞAMADA ....

ALLAH VAR KEDER YOK.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 8 ay önce - 5 yıl 8 ay önce #4099 Yazan: ftaymaz
:angry: :( programcılarla ve çözümleyiçilerle ilgili kanun çalışması yok galiba..bu idari yüksek okullar hep itilmiş durumuda...durumumuz ne olucak cevap bekliyorum bilen arkadaşlardan...
Son Düzenleme: 5 yıl 8 ay önce Düzenleyen:ftaymaz

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 8 ay önce #4106 Yazan: skanik
Değerli arkadaşlar.Bugün yaptığımız görüşmelerde TOPLU SÖZLEŞME sonucu kanuni çalışmalarımzla alakalı BÜRO-MEMUR-SEN Başkanı Sayın Yusuf YAZGAN beyi ziyaret ettik.Yarın yapılacak kamu idare kurulu toplantısına çalışmalarımız sunulacak ve TORBA KANUN a eklenmesi hususunda desteklerinin tam olduğunu söylediler.Fazla ayrıntılara girmiyorum.Çünkü PARAZİTler çok fazla bilgilerinize
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: ftaymaz, filiz-utku

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.156 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.