logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ UNVANLARININ KANUN ÇALIŞMASI

Çok
6 yıl 4 ay önce #1924 Yazan: siyahkartal

skanik Yazan:: KANUN İLE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKEN KONULAR

MADDE – 14/6/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI” bölümünün (a) bendine “Mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çözümleyici ve Programcı” ibaresi eklenmiştir.(EK ÖDEME)

MADDE – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının birinci bölümünün (k) sırasında yer alan “Çözümleyici, Programcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı kısmın ikinci bölümünün (a) sırasına “mimar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çözümleyici, Programcı” ibaresi eklenmiştir.(EK GÖSTERGE)

MADDE – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.(TOPLU SÖZLEŞME İLE 01/01/2014 YAPILACAK)


BAKANLAR KURULU KARARI İLE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKEN KONULAR

MADDE – 17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın;
a) Ekli (I) sayılı Cetvelin “(A) - Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 16 ncı sırasının “c” ve “d” bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 2 nci sırasına “mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çözümleyici, Programcı” ibaresi eklenmiştir.
b) Ekli (II) sayılı Cetvelin “(A) - Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 15 inci Grubunun 4 üncü sırasında yer alan “Çözümleyici, Programcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Cetvelin “(E) - Teknik Hizmetler Bölümü”nün 1 inci sırasının “b” bendine “mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çözümleyici, Programcı” ibaresi eklenmiştir. (TOPLU SÖZLEŞME İLE 01/01/2014 YAPILACAK)

MADDE – Çözümleyici ve Programcılar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmıştır.(BİR DERECE VERİLMESİ)


Maddelerin başlığına baktığımız zaman KANUN İLE YAPILMASI GEREKENLER ibaresi geçmektedir. Ama maddeleri incelediğimiz zaman eklenmiştir deniliyor.Bu değişiklikler yapılmadı diye biliyorum yanlışmıyım.

ALLAH VAR KEDER YOK.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #1926 Yazan: skanik

nazli Yazan::

skanik Yazan:: Sayın NAZLİ nickli arkadaşım.BUMKO genel müdür yardımcısı şinasi beyle yapılan görüşmelerde bende vardım.Uygulayıcıları orası yukarıda belirtiğim şekilde yapılacaktır.İlgili resmi yazı ödeme ile alakakalı kurumlara yollanmaya başlnmıştır.ilgili 'd)BENTİ tanımlanmamış bölümdür.çözümü bu şekilde bulmuşlardır.ÜNVAN bazında 100 ve 93 olarak uygulanacaktır.


Yani, kişi işletme bölümü mezunu da olsa, mühendislik bölümü mezunu da olsa, programcı ise 100 ya da 93 üzerinden mi özel hizmet tazminatı alacak.


BUMKO ek açıklama ile mühendislik bölümü mezunları için farklı ödeme yaptırabilir.Ama ünvan bazında bu şekilde olacaktır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #1939 Yazan: nazli
Sonuçta parayı veren Maliye Bakanlığı, ne derse kurumlar öyle uygulayacak.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #1947 Yazan: nazli

skanik Yazan::

nazli Yazan::

skanik Yazan:: Sayın NAZLİ nickli arkadaşım.BUMKO genel müdür yardımcısı şinasi beyle yapılan görüşmelerde bende vardım.Uygulayıcıları orası yukarıda belirtiğim şekilde yapılacaktır.İlgili resmi yazı ödeme ile alakakalı kurumlara yollanmaya başlnmıştır.ilgili 'd)BENTİ tanımlanmamış bölümdür.çözümü bu şekilde bulmuşlardır.ÜNVAN bazında 100 ve 93 olarak uygulanacaktır.


Yani, kişi işletme bölümü mezunu da olsa, mühendislik bölümü mezunu da olsa, programcı ise 100 ya da 93 üzerinden mi özel hizmet tazminatı alacak.


BUMKO ek açıklama ile mühendislik bölümü mezunları için farklı ödeme yaptırabilir.Ama ünvan bazında bu şekilde olacaktır.


Sayın SKANIK,

BUMKO ile görüşmede, tazminatlarını adalet hizmetleri kapsamında alanların durumu konusunda birşeyler söylendi mi. Eğer her programcı aynı şekilde geçerse (100 ya da 93 oranlı tazminatla) şu anda adalet hizmetleri tazminatı ödenen kurumlarda çalışan programcı ve çözümleyicilerin ücreti düşecek.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #2237 Yazan: skanik
Arkadaşlar KANUN ile yapacağımız bütün değişiklikleri TORBA KANUN ile yapmamız gerekir.Diğerleri BAKANLAR KURULU kararı ile yapılabilecek iş ve işlemlerdir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 4 ay önce #2239 Yazan: 25osman

nazli Yazan:: Özel hizmet ve zamların ödenmesine ilişkin kararnamede şöyle diyor. İlgili bölümlerde zam tazminatların ödeneceği kişiler şöyle tarif ediliyor. Buradan anlaşılan durum net bence.

"Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan";
-"Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler"
-"En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperleri"
-"En az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personel"
-"En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler ile tütün
eksperleri, prospektörler"

Bu ifadelere göre teknik hizmetler sınıfında olmakla birlikte mesleki teknik yüksek öğrenim görmemiş olanlar bu düzenlemelerden yararlanabilir mi? Ben yararlanamaz diyorum. Ama farklı resmi düzenlemeler yapılırsa mümkün olabilir belki.

Ancak bazı arkadaşların bu durumu kabullenmek istemediklerini görüyorum. Mücadele edilecekse bu durumu görüp ona göre mücadele etmek gerekir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.159 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.