logo yeni

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ UNVANLARININ KANUN ÇALIŞMASI

Çok
4 yıl 10 ay önce - 4 yıl 7 ay önce #1871 Yazan: skanik
KANUN İLE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKEN KONULAR

MADDE – 14/6/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI” bölümünün (a) bendine “Mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çözümleyici ve Programcı” ibaresi eklenmiştir.(EK ÖDEME)

MADDE – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının birinci bölümünün (k) sırasında yer alan “Çözümleyici, Programcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı kısmın ikinci bölümünün (a) sırasına “mimar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çözümleyici, Programcı” ibaresi eklenmiştir.(EK GÖSTERGE)

MADDE – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.(TOPLU SÖZLEŞME İLE 01/01/2014 YAPILACAK)


BAKANLAR KURULU KARARI İLE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKEN KONULAR

MADDE – 17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın;
a) Ekli (I) sayılı Cetvelin “(A) - Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 16 ncı sırasının “c” ve “d” bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 2 nci sırasına “mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çözümleyici, Programcı” ibaresi eklenmiştir.
b) Ekli (II) sayılı Cetvelin “(A) - Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 15 inci Grubunun 4 üncü sırasında yer alan “Çözümleyici, Programcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Cetvelin “(E) - Teknik Hizmetler Bölümü”nün 1 inci sırasının “b” bendine “mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çözümleyici, Programcı” ibaresi eklenmiştir. (TOPLU SÖZLEŞME İLE 01/01/2014 YAPILACAK)

MADDE – Çözümleyici ve Programcılar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmıştır.(BİR DERECE VERİLMESİ)
Son Düzenleme: 4 yıl 7 ay önce Düzenleyen:papatya
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: ftaymaz

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #1872 Yazan: skanik
Değerli meslektaşlarım.Yukarıdaki metin YOL HARİTAMIZ olup katkılarınızı ve yorumlarınızı beklemekteyim.Bilgilerinize

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce - 4 yıl 10 ay önce #1873 Yazan: skanik
Arkadaşlar merhabalar.

1.BUMKO yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde ilgi karar gereği kurumlara 01/01/2014 itibariyle yazılar göndermeye başlanmıştır.

2.İlgi 4/d benti kapsamına alınmamız ile alakalı bu bölüm tanımlanmamış bölüm olarak geçmektedir.Bu bölümde olan PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYECİ ünvanlarının sosoyolog ve kütüphareciler gibi 1-2 dereceler için ÖHT 100 puan DİĞER DERECELER İÇİN 93 PUAN OLACAKTIR.

3.TORBA KANUN çalışması sonucunda yerimizi KANUN ile belirleyeceğimiz için bu şartlar değişibilicektir. .BİLGİLERİNİZE
Son Düzenleme: 4 yıl 10 ay önce Düzenleyen:Kül Tigin
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: ftaymaz

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #1878 Yazan: nazli
Mesleki teknik öğrenin görüp programcı ve çözümleyici kadrosunda olanlarda 100 ve 93 özel hizmet tazminatı ödeneceği çok açık. Bu sitede de defalarca yazıldı. Sıkıntı mesleki teknik eğitim görmemiş olan personele ilişkin. Bu personele özel hizmetin ya da zamların teknik hizmetlerin mesleki teknik eğitim almış personel için belirlenen bölümlerinden ödenmesi mümkün görünmüyor.
Öte yandan kütüphanecilik bölümü mezunu kişinin kütüphaneci kadrosunda olması meslekidir. Sosyolog için de durum aynıdır. Ama işletme bölümü mezunu birinin çözümleyici kadrosunda görev yapması mesleki eğitim olarak değerlendirilmemektedir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: ftaymaz

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #1880 Yazan: protar
Değerli Arkadaşlar,
Benim anlamadığım bu torba yasa için neden 1/1/2014 tarihi önemli daha önce çıkacak torba yasalara bizim istediğimiz ibareler...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #1881 Yazan: protar
Diğer bir mevzu ünvanmı önemli yoksa mezuniyetmi yani adam fen fak mezunu teknik bölüm değil fakat atanırken programcı olarak atanmış bu gibi arkadaşların durumu ne olacak yada başka bir kafama takılan husus adam matematik mezunu ancak progamcı teknik hizmetlerdeki matematikçi maaşını alabilecekmi sorular çok var ancak karışık işler ...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #1885 Yazan: nazli
Özel hizmet ve zamların ödenmesine ilişkin kararnamede şöyle diyor. İlgili bölümlerde zam tazminatların ödeneceği kişiler şöyle tarif ediliyor. Buradan anlaşılan durum net bence.

"Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan";
-"Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler"
-"En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperleri"
-"En az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personel"
-"En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler ile tütün
eksperleri, prospektörler"

Bu ifadelere göre teknik hizmetler sınıfında olmakla birlikte mesleki teknik yüksek öğrenim görmemiş olanlar bu düzenlemelerden yararlanabilir mi? Ben yararlanamaz diyorum. Ama farklı resmi düzenlemeler yapılırsa mümkün olabilir belki.

Ancak bazı arkadaşların bu durumu kabullenmek istemediklerini görüyorum. Mücadele edilecekse bu durumu görüp ona göre mücadele etmek gerekir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #1889 Yazan: nazli

protar Yazan:: Diğer bir mevzu ünvanmı önemli yoksa mezuniyetmi yani adam fen fak mezunu teknik bölüm değil fakat atanırken programcı olarak atanmış bu gibi arkadaşların durumu ne olacak yada başka bir kafama takılan husus adam matematik mezunu ancak progamcı teknik hizmetlerdeki matematikçi maaşını alabilecekmi sorular çok var ancak karışık işler ...


İlgili eğitiminden dolayı TH Sınıfına dahil bir unvan kazanmışsa ve kadrosu da TH ise kazanmış olduğu unvanın haklarından yararlanması gerekmektedir. Bunu Yan ödeme kararnamesinin 4 üncü maddesi ile 160 sayılı DMK tebliğine dayanarak ifade ediyorum. Ancak bu düzenlemelerde çalışılırken üst öğrenimin bitirilmesi durumunda bu ödemenin yapılacağı belirtiliyor.
Yani ilgili meslek Lisesi mezunu teknisyen. Sonradan Matematik bölümünü bitirirse teknisyen olmasına rağmen matematikçi haklarından yararlanıyor.
Matematikçi unvanına sahip olup programcı olan kişiye de bunun uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak dar bir yorumla, "işe matematikçiyken girdiniz, üst öğrenimi bitirmediniz bu nedenle size matematikçinin hakkını vermiyoruz diyebilirler." Maliye Bakanlığının bu konuda yapacağı değerlendirme önem taşımakla birlikte, öğrenime ilişkin hakların ödenmemesi durumunda konu yargıya da taşınabilir.

Haberlerden ve yorumlara verilen cevaplardan, memurunyeri.com sitesinin değerlendirmelerinin de bu şekilde olduğunu görüyorum.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #1895 Yazan: skanik
Sayın NAZLİ nickli arkadaşım.BUMKO genel müdür yardımcısı şinasi beyle yapılan görüşmelerde bende vardım.Uygulayıcıları orası yukarıda belirtiğim şekilde yapılacaktır.İlgili resmi yazı ödeme ile alakakalı kurumlara yollanmaya başlnmıştır.ilgili 'd)BENTİ tanımlanmamış bölümdür.çözümü bu şekilde bulmuşlardır.ÜNVAN bazında 100 ve 93 olarak uygulanacaktır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #1901 Yazan: nazli

skanik Yazan:: Sayın NAZLİ nickli arkadaşım.BUMKO genel müdür yardımcısı şinasi beyle yapılan görüşmelerde bende vardım.Uygulayıcıları orası yukarıda belirtiğim şekilde yapılacaktır.İlgili resmi yazı ödeme ile alakakalı kurumlara yollanmaya başlnmıştır.ilgili 'd)BENTİ tanımlanmamış bölümdür.çözümü bu şekilde bulmuşlardır.ÜNVAN bazında 100 ve 93 olarak uygulanacaktır.


Yani, kişi işletme bölümü mezunu da olsa, mühendislik bölümü mezunu da olsa, programcı ise 100 ya da 93 üzerinden mi özel hizmet tazminatı alacak.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: skanik, siyahkartal

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.707 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.