logo yeni

calisanlar2 copy

programcı, bilgisayar mühendisliğini bitirirse ?

Çok
5 yıl 1 ay önce #12663 Yazan: muratt_pnp
Bilgisayar mühendisliği öğrencisi iken Ön lisans mezunu olarak mahalli idareler ünvan değişikliği sınavı programcı kadrosuna başvurdum ve ünvan değişikliği sınavlarından 1 ay önce bilgisayar mühendisliğini bitirdim. Programcı kadrosuna atandım. Maaşımda mühendis ek gösterge vb haklarından faydalandırmadılar. Veri Hazırlama kadrosunda iken mühendisliği bitirmem gerekçe olarak gösterildi. Üst öğrenim haklarından faydalanmak için teknik hizmetler sınıfında iken mi mezun olmak gerekiyor ?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 1 ay önce #12670 Yazan: nazli
nazli tarafından programcı, bilgisayar mühendisliğini bitirirse ? konusunda yanıtlandı
Bu konu kurumlar tarafından farklı şekillerde uygulanan bir konu. Bazı kurumlar sağlık ve teknik hizmetlerde bulunan personelin kadro ve son eğitim (üst) durumunu esas alarak eğitim durumuna göre ödeme yaparken, bazı kurumlar üst öğrenimi bitirdiği anda ilgilinin söz konusu sınıflarda görev yapıyor olmasına bakmakta, bazı kurumlar ise bazı öğrenimleri üst öğrenim kabul etmemektedir.
Bu nedenle, kurumunuza yazılı olarak müracaat ederek, mühendis zam ve tazminatından yararlanmanız gerektiğini, konuya ilişkin tereddüt bulunması durumunda ise konunun Maliye Bakanlığına sorulmasını isteyebilirsiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 1 ay önce #12680 Yazan: isletmeci
Zam ve tazminatlardan yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum.

Kitap en ketum bir mürşittir.Öğretir,fakat öğrettiğini söylemez.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 1 ay önce #12686 Yazan: papatya

muratt_pnp Yazan:: Bilgisayar mühendisliği öğrencisi iken Ön lisans mezunu olarak mahalli idareler ünvan değişikliği sınavı programcı kadrosuna başvurdum ve ünvan değişikliği sınavlarından 1 ay önce bilgisayar mühendisliğini bitirdim. Programcı kadrosuna atandım. Maaşımda mühendis ek gösterge vb haklarından faydalandırmadılar. Veri Hazırlama kadrosunda iken mühendisliği bitirmem gerekçe olarak gösterildi. Üst öğrenim haklarından faydalanmak için teknik hizmetler sınıfında iken mi mezun olmak gerekiyor ?


Sayın MURATT_PNP,
Programcı kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınmış olması ve bu unvandaki personel için zam ve tazminat ödemesinin Teknik Hizmetler Sınıfına ait ilgili bölümlerden ödenmesinin kararlaştırılması ve yanı sıra Maliye Bakanlığının verdiği görüşlerde; Teknik Hizmetler Sınıfına atanabilecek mesleki teknik yüksek öğrenim görmüş olup Programcı unvanlı kadrolarda görev yapanların kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminatlarının ödeneceği yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Bu itibarla, Programcı kadrosunda olmanız ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmanız nedeniyle, hakkınızda Mühendis zam ve tazminatlarının uygulanması gerekecektir. Kurumunuzun tereddüt etmesi durumunda konuyu Maliye Bakanlığına sormasını isteyebilirsiniz.

Örnek görüş : (son bölümün “b” sırası özellikle)

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 1 ay önce #12687 Yazan: rene
rene tarafından programcı, bilgisayar mühendisliğini bitirirse ? konusunda yanıtlandı
Konuyla ilgili Bimerden gelen cevap;

Sayın ... ,

Bimer Başvuru Numaranız :548650

SAYI : 64314391.115595-6480 BİMER TARİH VE SAYISI : 15.07.2014/548650 Sayın .... Başbakanlık İletişim Merkezine yapmış olduğunuz müracaatınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/1/2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin esas alınacağı, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil “Programcı” ve “Çözümleyici” unvanlı kadrolarda görev yapan personele, “Mühendis” unvanını Teknik Hizmetler Sınıfına dahil “Programcı” ve “Çözümleyici” kadrosuna ataması yapılmadan önce veya sonra alıp almadığına bakılmaksızın, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki I sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü” 2 nci sırasında öngörülen zamlar ile II sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümü 1 inci sırasının (b) bendinde öngörülen özel hizmet tazminatının ödenebileceği mütalaa olunmaktadır. Bilgilerini rica ederim.

MALİYE BAKANLIĞI/BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/PERSONEL MEVZUATI DAİRESİ (L)

NOT : Lütfen bu mesajı cevaplamayınız. Bu e-posta adresi sadece sistem tarafından gönderimler için kullanılmaktadır. Yeni mesajınız olursa http://www.bimer.gov.tr adresinden Başvuru Formunu kullanarak gönderebilirsiniz.


All is Well

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 11 ay önce #13147 Yazan: karasakal13
Sayın Papatya Hocam,
4 yıllık mesleki olmayan lisans mezunu bir personel, vhki iken teknik hizmetler sınıfının programcı kadrosuna ataması yapılmıştır.
kendisi daha sonra 4 yıllık mühendislik okuyup mezun olmuştur. mühendislik üst öğreniminden dolayı 1 derece alma hakkından yararlanabilir mi?

yoksa 2 yıllık programcı yüksek okul mezunu olması ve ardından mühendislik bitirmesi mi gerekirdi?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.175 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.