logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA AFİŞİ (BİLDİRİSİ)

Çok
7 yıl 2 hafta önce #6191 Yazan: BAYUKALA
SENDİKA AFİŞİ (BİLDİRİSİ), BAYUKALA tarafından oluşturuldu
Lütfen bir arkadaş bu soruyu cevaplasın.
Memur sendikası (yetkili değil) kendi sendikasına ait herhangi bir bildirimi iş yerinde ortak kullanılmakta olan ilan panosuna asarken idareye haber verip izin almak zorunda mıdır?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 2 hafta önce #6201 Yazan: zebani
zebani tarafından SENDİKA AFİŞİ (BİLDİRİSİ) konusunda yanıtlandı
Aynı konu olmasada benzeyen bir konuda devlet personelin görüşü. izin alınması gerektiğini söylüyor. ortak ilan panosu ise yine izin alınması gerektiği söylenebilir ama bence bu konuda yargıya gidilse muhtemelen izin alınması yönünde verilen karar iptal edilecektir.
görüş:

ÖZET: Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda faaliyette bulanan sendikaların okullarda öğretmenlere yönelik anket, bilgi toplama, araştırma ve referandum gibi konularda çalışma yaptıklarından bahisle söz konusu sendikaların bu faaliyetleri yaparken idareye bilgi vermesi veya idareden izin alması gerekip gerekmeyeceği konusuna dair. 14/06/2013-9633
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri” başlıklı 19 uncu maddesinde, “Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlar, bu Kanundaki hükümler çerçevesinde, toplu sözleşme görüşmelerinde taraf olmaya yetkilidir.
Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler:
a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilciler göndermek.
b) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.
c) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.
d) Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak.
e) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek.
f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.

g) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, misafirhane spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.
h) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yapmak.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde; kamu görevlileri sendikaları, faaliyette bulundukları hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını izlemek, verimlilik araştırmaları yapmak ve bu araştırma sonuçlarıyla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve kurum ve kuruluşlarla bu konularda ortak çalışmalar yapmak, üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak, üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek amacıyla anket, bilgi toplama ve araştırma yapabilirler.
Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine mevzuatla verilen yetkileri kullanarak vatandaş ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir. Bu nedenle, kamu görevlileri sendikalarının, mesai saatleri içerisinde ve işyerlerinde söz konusu anket, bilgi toplama, araştırma gibi sendikal faaliyetlerini yerine getirirken idarenin işleyişinin engellenmemesi, sunulan hizmetin aksamaması, kurum, kurum personeli ve hizmet alanların bilgi güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi, yapılacak faaliyetler için uygun ortamın sağlanması, anket çalışmalarının kurum dışı personele de yaptırılabileceği varsayımı karşısında kurum çalışanlarına ihtiyaç duyacakları güven duygusunun verilmesi amacıyla ilgili idareden izin alması gerektiği değerlendirilmektedir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: BAYUKALA

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 2 hafta önce #6204 Yazan: BAYUKALA
BAYUKALA tarafından SENDİKA AFİŞİ (BİLDİRİSİ) konusunda yanıtlandı
İlginize teşekkür ederim;ancak tam olarak sizin de dediğiniz gibi sorumun cevabı değil.Burada mesele yandaş sendikanın afişi dururken benim sendikamın afişinin kaldırılmış olması.Saygılarımla...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 2 hafta önce #6213 Yazan: nilüfer
nilüfer tarafından SENDİKA AFİŞİ (BİLDİRİSİ) konusunda yanıtlandı
Kurumların uygulamalarında sendikalara eşit davranması gerekir. Kurum içi uygulamalar, ilan panosuna izin almak suretiyle afiş asılmasına yönelik ise izin alınması gerekecektir.

İzin alınması gerektiği halde, her iki sendikanın da izin almamış olması durumunda, iki sendikanın da afisinin kaldırılması gerekirken sadece biri için bu işlemin yapılması uygun olmayacaktır.

Konuyu kurumunuza yazılı başvuruyla ileterek ve mümkünse çekeceğiniz resimleri ekleyerek, bu eşitsiz uygulamayı yapanlar hakkında idari işlem başlatılmasını isteyebilirsiniz. (bu ortamda pek sonuç alabileceğinizi de umadığımı belirteyim )

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: BAYUKALA

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.148 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.