logo yeni

calisanlar2 copy

Mehil müddetini rapor alarak uzatabilirmiyim.

Çok
6 yıl 9 ay önce #7525 Yazan: deliorman
Naklen başka bir ile atanma durumum var. normalde sahip olduğum mehil müddetini son günlere doğru rapor alsam uzatma şansım varmıdır? teşekkürler

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 9 ay önce #7526 Yazan: narmenx
narmenx tarafından Mehil müddetini rapor alarak uzatabilirmiyim. konusunda yanıtlandı
Böyle bir durumda eski görev yeriniz olan ilden yeni görev alacağınız ildeki yerinize ayrılışınız ile ilgili yazı yazılmış olacaktır.Muhtemelen özlük dosyanız da atandığın yere göndermiş olur.Bu sürede alacağınız raporu da atandığınız yere göndermeniz gerekmektedir.Ayrıca Meyil müddetinde raporun kanunen bir sakıncası yoktur,raporun bitimine müteakip yeni görev yerinizde başlamanız mümkündür.

deliorman Yazan:: Naklen başka bir ile atanma durumum var. normalde sahip olduğum mehil müddetini son günlere doğru rapor alsam uzatma şansım varmıdır? teşekkürler


Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: deliorman

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 9 ay önce #7527 Yazan: narmenx
narmenx tarafından Mehil müddetini rapor alarak uzatabilirmiyim. konusunda yanıtlandı
Ayrıca bununla ilgili elime geçen Danıştay 5.Dairesinin kararı sanırım sorunuza cevap verecektir.

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 3727 1980 5504 08/11/1984


1- YURT DIŞI GÖREVİNDEN YURT İÇİNE TAYİN EDİLEN MEMURA ANCAK TAYİN EM-
RİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİN YURT DIŞI MAAŞI ÖDENECEĞİ,
2- MEHİL SÜRESİNİN BİTİMİNDE RAPOR ALAN VE RAPOR BİTİMİNDE GÖREVE BAŞ-
LAYAN DAVACIYA BU SÜRE İÇİN MAAŞ ÖDENMEMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Davacı, Waşington Büyükelçiliği koruma görevlisi iken yurtiçi göreve
atanmasına ilişkin kararı 27.5.1979 tarihinde tebellüğ ederek aynı gün
görevinden ayrılmış ve 11.6.1979 tarihinde Bonn'da rahatsızlanarak iki
haftalık sağlık raporu alıp rapor bitimi 26.6.1979 tarihinde yurt içi
görevine başlamıştır.
Davalı idare davacının nakil kararını tebellüğ ettiği tarihten itiba-
ren 15 günlük yasal yol süresine 3 gün ilave ederek en geç 13.6.1979
tarihinde atandığı göreve başlaması gerekirken bu tarihten sonra rapor
bitiminde göreve başladığı gerekçesiyle o aya ait maaşını ödememesi
üzerine bu dava açılmış bulunmaktadır.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 657 sayılı yasanın 62.maddesinin (b)
bendinde; "Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendi-
lerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ede
rek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır-
lar" hükmü yer almış, 63.maddenin ikinci bendinde ise; "Başka yerdeki
bir göreve atananların 62.maddedeki süre içinde hareket ederek belli
yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden
ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilme-
mek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir" hükmüne yer veril-
miştir.
Aynı yasanın 180.maddesi; ... sürekli görevle yurtdışına gönderilen ve
ya kurumların yurtdışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan me-
murlardan görevlerine başladıktan sonra yurtiçinde veya yurtdışında
başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tari
hini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156.maddedeki esaslara göre ö-
denir" hükmünü taşımaktadır. 156.madde ise, Kurumların yurtdışı kuru-
luşlarına dahil kadrolarında görev alan devlet memurlarının aylıkları-
nın Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlıklarının görüşüne dayanı-
larak Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek emsal ile çarpılmasın
dan hasıl olacak miktar üzerinden ödeneceğini amirdir.
Kanun, mehil müddeti kullanılırken rapor alınması halini düzenlememiş
ancak aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebileceği
ni zikretmiştir. Buna karşılık 15 günlük yasal yol süresine ait maaşın
dan yurtdışı barem üzerinden ödeneceği hususu 180 ve 156.maddelerde a-
çıkça belirtilmiştir.
Bu duruma göre 27.5.1979 gününde nakil kararnamesini tebellüğ ederek
aynı gün görevinden ayrılan ve yasal yol süresi başlayan davacıya ida-
rece de tanınan 3 günlük ek sürenin de ilavesiyle en geç 14.6.1979 ta-
rihine kadar yurtiçi göreve başlamış kabul edilerek 15 günün bitim ta-
rihi olan 11.6.1979 tarihine kadar olan maaşının yurtdışı 3 günlük ek
süreye ait maaşınında yurt içi barem üzerinden ödenmesi gerekirken hiç
maaş ödenmemesinde mevzuata uyarlık yoktur.
Diğer taraftan davacı 14.6.1979 tarihi ile göreve başladığı 26.6.1979
tarihleri arasında geçen raporlu süresi için maaş ödenmesi istemine ge
lince; bu süreyi ancak 63.maddede öngörülen ve müstefi sayılmayı engel
leyen mehil müddeti sonunda göreve başlamasının mucbir sebebi olarak
kabulü mümkün bulunduğundan idarece davacıya bu süre için maaş ödenme-
mesinde isabetsizlik yoktur.
Açıklanan nedenlerle, davacının haziran ayına ait 14 günlük maaş iste-
minin kabulü ile yukarıda belirtildiği şekilde idarece hesaplanarak
miktarın davacıya tazminen ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin ise red
dine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:58-59)

RD/ZKnarmenx Yazan:: Böyle bir durumda eski görev yeriniz olan ilden yeni görev alacağınız ildeki yerinize ayrılışınız ile ilgili yazı yazılmış olacaktır.Muhtemelen özlük dosyanız da atandığın yere göndermiş olur.Bu sürede alacağınız raporu da atandığınız yere göndermeniz gerekmektedir.Ayrıca Meyil müddetinde raporun kanunen bir sakıncası yoktur,raporun bitimine müteakip yeni görev yerinizde başlamanız mümkündür.

deliorman Yazan:: Naklen başka bir ile atanma durumum var. normalde sahip olduğum mehil müddetini son günlere doğru rapor alsam uzatma şansım varmıdır? teşekkürler


Sadece şahlar hamleleri önceden sezer......

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 9 ay önce #7528 Yazan: nazli
nazli tarafından Mehil müddetini rapor alarak uzatabilirmiyim. konusunda yanıtlandı
Konuya ilişkin olarak Sitede yer alan bir haberden de ilave olarak yararlanabilirsiniz sanırım. Yazı.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: deliorman

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 9 ay önce #7550 Yazan: deliorman
deliorman tarafından Mehil müddetini rapor alarak uzatabilirmiyim. konusunda yanıtlandı
nazlı hanım yazıya link koymayı unutmuşsunuz galiba. gerçi ben yinede buldum ama

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 9 ay önce #7556 Yazan: nazli
nazli tarafından Mehil müddetini rapor alarak uzatabilirmiyim. konusunda yanıtlandı
:))

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.172 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.